meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1990: 72 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-72

SINKÓFerenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után, 1990, 2. sz., 148-160. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VARGA Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években, 1990, 2. sz., 161-166. oldal, intézménytörténet/politikatörténet

SOMOS Péter: A kisebbségi lét határvonalai [Honismeret az alapiskolák 4. osztálya számára. Tankönyv], 1990, 2. sz., 161-180. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia

NIEDERHAUSER Emil: A szlovák történetírás a két világháború között, 1990, 2. sz., 181-206. oldal, historiográfia

MÉSZÁROS András: Mintha-lét és filozófia avagy van-e helye a filozófiának a kisebbségi kultúrában?, 1990, 3. sz., 1-13. oldal, filozófia

GIAY Béla: A hungarológia kialakulása és fejlődése. Elméleti megközelítések és gyakorlati eredmények, 1990, 3. sz., 14-28. oldal, tudománytörténet

PRAZÁK Richard: Cseh-magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig, 1990, 3. sz., 28-51. oldal, művelődéstörténet

FRIED István: Szlovákok Pest-Budán a 19. században, 1990, 3. sz., 52-65. oldal, művelődéstörténet

CSEKE Márta: Vita tudományról és történelemről, 1990, 3. sz., 66-69. oldal, historiográfia

SZALAY Ladislav: Malmok és molnárok, 1990, 3. sz., 74. oldal, historiográfia

ÉGER György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői, 1990, 3. sz., 75-96. oldal, demográfia

POPÉLY Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében, 1990, 3. sz., 97-132. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története - I. rész, 1990, 3. sz., 133-162. oldal, egyháztörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között - II. rész, 1990, 3. sz., 163-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BARABÁS Béla ; KOVÁCS Éva ; MOLNÁR Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. A szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák diákjainak nemzeti azonosságtudatáról, 1990, 3. sz., 191-219. oldal, kisebbségszociológia

LISZKA József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez, 1990, 3. sz., 220-230. oldal, kulturszociológia

SZARKA László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban, 1990, 3. sz., 231-244. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BORSOS Béla: Milyen bolygót akarunk? Környezetvédelmi stratégiák a nemzetfordulón, 1990, 3. sz., 245-257. oldal, ökológia

***: Híreink. Hibaigazítás. Pályázati felhívás, 1990, 3. sz., 258-268. oldal, szerkesztőségi írások

BORSODY István: A 20. századi magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében, 1990, 4. sz., 1-18. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

KLOCZOWSKI Jerzy: A mi Kelet-Közép-Európánk, 1990, 4. sz., 19-33. oldal, politikatörténet

TÓTH Károly Antal: A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete. (Tanulmányvázlat), 1990, 4. sz., 34-51. oldal, nemzetközi jog

TÖRZSÖK Erika: Szempontok a nemzeti kisebbségek nemzetközi charta-tervezetéhez, 1990, 4. sz., 52-58. oldal, nemzetközi jog

BAKA András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról, 1990, 4. sz., 59-66. oldal, politológia/jogtudomány

GERGELY A. András: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák, 1990, 4. sz., 67-81. oldal, politológia

KOVAC Dusan: A szlovák-magyar kapcsolatok történeti kérdéseiről, 1990, 4. sz., 82-91. oldal, historiográfia

POPÉLY Gyula: A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában, 1990, 4. sz., 92-111. oldal, politikatörténet

CHIKÁN Bálint: Van-e magyar képzőművészet? (És miben egységes, ha nincs?), 1990, 4. sz., 112-120. oldal, művészettörténet- és kritika

SÁFÁRY László: Nyugat-európai izlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben (1920-1938), 1990, 4. sz., 121-144. oldal, irodalomtörténet- és kritika

TÓTH László: Magyar műkedvelő színjátszás Csehszlovákiában 1918 és 1945 között, 1990, 4. sz., 145-169. oldal, művelődéstörténet