meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

2003: 65 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-65

BOKOR Zsuzsa: A különbség, ami számít. Magyari-Vincze Enikő: Diferenta care conteaza. Diversitatea social-culturala prin lentila antropologiei feministe. Desire, Cluj, 2002. : Cosma Ghizela - Magyari-Vincze Enikő - Pecican Ovidiu: Prezente feminine. Studii despre femei in România. Desire, Cluj, 2002, 2003, 2. sz., 271-284. oldal, gender-study, recenzió

BALOGH Brigitta: Európa arcai. Losoncz Alpár: Európa-dimenziók. Kultúra, kontextus, kisebbség - fenomenológiai távlatok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002. 285 p., 2003, 2. sz., 285-294. oldal, történetfilozófia, recenzió

CONVERSI Daniele: A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés [Fordította: Sisák Gábor], 2003, 3. sz., 3-36. oldal, politikatörténet/politológia

HUNYADI Attila: Az "etikus társadalmi szerződés" baszkföldi példája: a Mondragon Szövetkezeti Csoport, 2003, 3. sz., 37-67. oldal, intézménytörténet

KEATING Michael: Spanyolország új kisebbségi nemzetei és az európai integráció: új keretfeltételek az autonómia számára? [Fordította: Sisák Gábor), 2003, 3. sz., 69-88. oldal, politológia/politikatörténet

BOTTONI Stefano: A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1954), 2003, 3. sz., 89-125. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GAGYI József: Határ, amely összeköt, 2003, 3. sz., 126-148. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

MARIÁN Béla ; SZABÓ Ildikó: A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon, 2003, 3. sz., 149-218. oldal, oktatásszociológia

IMRE Anna: Tanulók a nemzetiségi oktatásban, 2003, 3. sz., 219-245. oldal, oktatásszociológia/etnoszociológia

BÁRDI Nándor ; PAPP Z. Attila: ... továbbra is elsősorban szakszerkesztő vagyok Beszélgetés Tóth Károllyal, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetőjével, 2003, 3. sz., 246-265. oldal, intézménytörténet, interjú/kisebbségkutatás, interjú

KÓSA András: Kisebbségi oktatással kapcsolatos panaszok az oktatási jogok biztosításának hivatalában , 2003, 3. sz., 266-280. oldal, oktatáspolitika

FRIED István: A két világháború közötti (cseh)szlovákiai magyar művelődés újraértelmezése. Filep Tamás Gusztáv: A hagyomány felemelt tőre (Válogatott és új esszék, tanulmányok az 1918-1945 közötti (cseh)szlovákiai magyar kultúráról. Budapest, Ister Kiadó, 2003. 444 p., 2003, 3. sz., 281-285. oldal, művelődéstörténet, recenzió

BOCHOLIER Francois: Román történész az erdélyi szászok két világháború közötti történetéről. Ciobanu Vasile: contributii la cunoasterea istoriei sasilor transilvaneni, 1918-1944. Sibiu, Editura Hora, 2001. 470 p. [Fordította: Barkász Emőke], 2003, 3. sz., 286-290. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZALMA József: Állam és nemzet a rendszerváltás után. Gecse Géza Állam és nemzet a rendszerváltás után.. A Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay Klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata. Kairosz-Logosz Könyvkiadó, Budapest-Tóthfalu, 2002. 647 p., 2003, 3. sz., 291-294. oldal, politikai interjú, recenzió

ÖLLŐS László: Emberi jogok - nemzeti jogok, 2003, 4. sz., 3-36. oldal, jogfilozófia

MAJTÉNYI Balázs: A kisebbségek egyenlősége a törvény színe előtt, 2003, 4. sz., 37-51. oldal, jogfilozófia

PAP András László: Kisebbségek a jog színe előtt. A fogalom-meghatározás nehézségei az országgyűlési biztosok beszámolói és a kormány tervezetének tükrében , 2003, 4. sz., 52-76. oldal, polgárjog

RÁTKAI Árpád: Kisebbségi önkormányzati választások 2002-ben, 2003, 4. sz., 90. oldal, etnoszociológia

BAKK Miklós: A román alkotmány módosítása - a szerves fejlődés határpontján, 2003, 4. sz., 91-104. oldal, jogfilozófia

VARGA Attila: A romániai alkotmánymódosítás politikai, jogelméleti és törvényhozási háttere, 2003, 4. sz., 105-119. oldal, jogfilozófia

HALÁSZ Iván: A külhoni lengyelek és Lengyelország "diaszpóra politikája", 2003, 4. sz., 120-141. oldal

FRAZON Zsófia: A művészet megszólaltatása és a megszólaltatás művészete. A szüntelen változó tudományos valóságok és az Ősfoglalkozási képek kiállítás, 2003, 4. sz., 142-156. oldal, ikonológia/művészetfilozófia

LAGZI Gábor: Egy konferencia margójára, avagy mit tudunk ma az 1932-1933-as ukrajnai éhínségről?, 2003, 4. sz., 157-162. oldal, politikatörténet

BALÁZS Mihály: Magyar vonatkozású kora újkori nyomtatványok és kéziratok kutatása erdélyi és nyugat-európai gyűjteményekben, 2003, 4. sz., 163-176. oldal, művelődéstörténet

KOVAI Melinda: Kántor Zoltán (szerk): A státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002., 2003, 4. sz., 177-180. oldal, kisebbségpolitika, recenzió

MELEGH Attila ; SÍK Endre: Kritikai reflexiók a népszámlálások használatának társadalomtudományi módjára. A "Népszámlálási körkép Európából 1989-2002" című, a TLI, Közép-Európai Tanulmányok Központjában 2002 novemberében megrendezett konferenciához, 2003, 4. sz., 181-184. oldal, demográfia, konferencia

***: A délibábtól a fradikalizmusig. A. Gergely András (szerk): A nemzet antropológiája. Hofer tamás köszöntése. Budapest, Új Mandátum könyvkiadó, 2002., 2003, 4. sz., 185-187. oldal, antropológia, recenzió

***: Schöpflin György: A modern nemzet. Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2003, 2003, 4. sz., 187. oldal, politológia, recenzió

***: Ábrahám Barna - Gereben Ferenc - Stekovics Rita (szerk): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Piliscsaba, PPKE BTK Pázmány Péter katolikus Egyetem Bölcsésztudományi kar, 2003. , 2003, 4. sz., 187-189. oldal, politológia, recenzió

***: Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Kolozsvár, KOMP-PRESS - Korunk Baráti Társaság, 2006., 2003, 4. sz., 189-190. oldal, politológia, recenzió