meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    politikatörténet: 217 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


BÍRÓ A. Zoltán: A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról, 1992, 4. sz.,  61-71. oldal, antropológia/politikatörténet/politológia

KISS Katalin: Zeller Karl: Volkszählung und Srachgruppenzugehörigkeit in Südtirol.... Bozen verlagsanstalt Athesia, 1991., 1993, 3. sz.,  226-227. oldal, demográfia, recenzió/politikatörténet, recenzió

GÁLL Ernő: A román nemzeti ideológia tegnap és ma, 1995, 1-2. sz.,  205-219. oldal, eszmetörténet/művelődéstörténet/politikatörténet

VARGA Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években, 1990, 2. sz.,  161-166. oldal, intézménytörténet/politikatörténet

VÁRADI Vilmos: Gyönyör József: Közel a jog asztalához. A csehszlovák állam kezdeti nehézségei, területi gyarapodása, ideiglenes alkotmánya, alkotmánylevele és sorsa. Madách, Pozsony, 1993., 1993, 4. sz.,  206-208. oldal, jogtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

ENTZ Géza Antal: Georg Brunner - Günther H. Tonch: Der Minderheitenschutz in Ungarn und in Rumänien, 1996, 3. sz.,  203-205. oldal, jogtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

KATUS László: Egy kisebbségi törvény születése. Az 1868. évi nemzetiségi törvény évfordulójára, 1993, 4. sz.,  99-128. oldal, jogtörténet/politikatörténet

SUTAJ Stefan: A Benes-dekrétumok a magyar kisebbségek történeti tudatában, 1995, 1-2. sz.,  185-191. oldal, jogtörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

MOLNÁR Imre: Vadkerty Katalin: A reszlovakizáció. Pozsony, Kalligram, 1993. 209. (Merkurius Könyvek), 1993, 3. sz.,  226-227. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

GRADVOHL Paul: Magyarország, Európa és a kisebbségek. [L'Europe Centrale et ses minorités...Sous la direction de André Liebich et André Reszler. Paris PUF, 1993], 1993, 4. sz.,  187-191. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

TILKOVSZKY Loránt: A kényszermigráció két példája. Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. Kecskemét, 1993. 221 p., 1994, 4. sz.,  177-182. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

EILER Ferenc: Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen. Hrsg. von Walter König. Köln, Böhlau Verlag GmbH & Cie, 1994. 397 p., 1997, 2. sz.,  196-204. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

KOVÁCS Éva: Választói magatartás mint a nemzetiségi identitás mutatója Kassán a két világháború között, 1993, 3. sz.,  77-106. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia/politikatörténet

POPÉLY Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében, 1990, 3. sz.,  97-132. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között - II. rész, 1990, 3. sz.,  163-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZARKA László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban, 1990, 3. sz.,  231-244. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SUTAJ Stefan: A Dél-akció. A szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése, 1992, 2. sz.,  91-112. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SISELINA Ljuba: A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság, 1992, 2. sz.,  166-174. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

DOBOS Ferenc: Szlovákiai magyarok 1945-1946-ban. Magyarok a történelem senkiföldjén, 1992, 4. sz.,  110-129. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZESZTAY Ádám: Lengyel kisebbségek a Szovjetunió utódállamaiban, 1993, 2. sz.,  30-58. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

PRINZ Eugen: Az 1945. évi Benes-dekrétumok nemzetközi jogi szempontból [Fordította: Salamon Csaba] , 1993, 3. sz.,  107-118. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

VADKERTY Katalin: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hivatalos szlovák értékelése, 1993, 3. sz.,  119-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

FATA Márta: Bleyer Jakab nemzetiségi koncepciója és politikája, 1994, 1. sz.,  175-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

STIPKOVITS Ferenc: A Rába-menti szlovének történetéből, 1994, 2. sz.,  91-105. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

HRABOVEC Emilia: A morvaországi németek elűzése a második világháború után, 1994, 4. sz.,  15-30. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

MAKKAI Béla: Magyar szórványgondozás Bosznia-Hercegovinában, 1995, 3. sz.,  65-88. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BÁRDI Nándor : A Keleti Akció I-II. Az erdélyi magyar intézmények támogatása, 1995, 3 ; 4. sz.,  89-134 ; 3-28. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

KARSAI László: Cigánykérdés Magyarországon 1944-1945, 1991, 1. sz.,  124-143. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

STEINACKER Ruprecht: Kárpáti németek a mai Szlovákia területén, 1992, 1. sz.,  64-76. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

***: Romanap a magyar országgyűlésben. A magyarországi cigányság helyzetéről és a kormány cigányságot érintő legsürgősebb intézkedéseiről [Részlet a parlamenti romanapra a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által készített vita anyagából], 1996, 2. sz.,  97-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/etnoszociológia

RADÓ Péter: Magyar nemzetiségi önkormányzat a szlovéniai Mura-vidéken, 1993, 3. sz.,  68-76. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/intézménytörténet

LOZOVIUK Peter: Tirol - kettéosztott tartomány az egyesült Európában [Fordította: Takács Gabriella], 1993, 3. sz.,  21-33. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

MOLNÁR IMRE: Emlékirat- és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben, 1990, 1. sz.,  112-131. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/politikai dokumentumok

SIMON Zsuzsanna: Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után, 1995, 4. sz.,  60-82. oldal, közigazgatás/politikatörténet

MOLNÁR Anna: Az önkormányzatiság kiépülése Olaszországban. A föderalizmus-vita, 2002, 2. sz.,  194-218. oldal, közigazgatás/politikatörténet

ELY F. John ; STOICA Catalin Augustin: Tíz évvel "az űr kitöltése" után, 2001, 1. sz.,  45-67. oldal, mentalitástörténet/politikatörténet

KARÁDY Viktor: A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történelmi kérdéskör megközelítésére [Lázár Guy fordítása], 1991, 2. sz.,  3-35. oldal, mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

VOGL Márk: A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái, 2009, 1. sz.,  17-60. oldal, nyelvpolitika/politikatörténet

PÓSA Krisztián: Az új pártosodási folyamatok kezdete Szerbiában és a montenegrói kérdés , 2000, 4. sz.,  193-201. oldal, politikai analízis/politikatörténet

BENISCH Artúr: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1945), 1990, 1. sz.,  134-148. oldal, politikai dokumentumok/politikatörténet

LIPTÁK Lubomir: A stratégiai elitek Szlovákiában (Szlovákból fordította: Hamburger Judit), 1999, 2. sz.,  191-211. oldal, politikai szociológia/politikatörténet

KLOCZOWSKI Jerzy: A mi Kelet-Közép-Európánk, 1990, 4. sz.,  19-33. oldal, politikatörténet

POPÉLY Gyula: A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában, 1990, 4. sz.,  92-111. oldal, politikatörténet

ALNER Juraj: A magyar-szlovák sorsközösség, 1992, 2. sz.,  175-188. oldal, politikatörténet

NIEDERHAUSER Emil: A dialógus dícsérete (Válasz Dr. Juraj Alner cikkére), 1992, 2. sz.,  189-195. oldal, politikatörténet

ÉGER György: A svéd bevándorlási és menekült-politika, 1992, 3. sz.,  135-153. oldal, politikatörténet

BÓDY Pál: A szlovákiai magyarok kiutasításának kérdése az 1946. évi békekonferencián , 1992, 4. sz.,  131-138. oldal, politikatörténet

LOSONCZ Alpár: A destabilizáció kódjelei, 1994, 1. sz.,  59-76. oldal, politikatörténet

MÉSZÁROS Sándor: Újvidéki hideg hetek 1944-ben, 1994, 1. sz.,  77-95. oldal, politikatörténet

SZESZTAY Ádám: Nemzetiségi törekvések az 1956-os forradalomban, 1994, 2. sz.,  106-126. oldal, politikatörténet

KOVÁCS Anikó: Adalékok a magyar revíziós mozgalom történetéhez, 1994, 3. sz.,  70-94. oldal, politikatörténet

DIÓSZEGI István: Az Osztrák-Magyar Monarchia föderatív átalakításának kísérlete 1871-ben és a nemzetközi politika, 1995, 3. sz.,  135-180. oldal, politikatörténet

TODOROV Varban: A Balkán etnikai, vallási problémái és Bulgária helye [Fordította: Kolozsi Lajos], 1995, 3. sz.,  181-197. oldal, politikatörténet

HANÁK Péter: Közép-Európa két koncepciója, 1990, 1. sz.,  19-27. oldal, politikatörténet

CSIFFÁRY Tamás: Bevezető egy dokumentumhoz, 1990, 1. sz.,  132-134. oldal, politikatörténet

HAJÓS Ferenc: A szlovéniai magyarok képviselete és önkormányzata, 1991, 1. sz.,  107-109. oldal, politikatörténet

SZABÓ Rezső: A szlovákiai magyarság politikai képviseletének megújulása, 1991, 1. sz.,  110-113. oldal, politikatörténet

GÁL Jenő: A csehországi magyarok önszerveződésének kérdéseiről, 1991, 1. sz.,  113-115. oldal, politikatörténet

TAMÁSKA Péter: Mindszenty bíboros és a németek kitelepítése, 1991, 3. sz.,  202-204. oldal, politikatörténet

SIPOS Katalin: A nyelvi kisebbségek védelme Olaszországban, 1993, 1. sz.,  54-65. oldal, politikatörténet

STIPKOVITS Ferenc: Nehéz volt szlovénnak maradni, 1993, 1. sz.,  150-158. oldal, politikatörténet

SZEGEDI Edit: Adalékok a romániai etnikumok közötti párbeszéd történetéhez 1918-1940 között, 1992, 1. sz.,  48-56. oldal, politikatörténet

ROMSICS Ignác: Szláv korridor, Burgenland, Lajtabánság: koncepciók Nyugat-Magyarországról, 1917-1921, 1992, 1. sz.,  90-99. oldal, politikatörténet

SPIRA György: Széchenyi és a nemzetiségi kérdés, 1992, 1. sz.,  100-119. oldal, politikatörténet

BOROS Ferenc: A szlovákiai magyarság az elmúlt évtizedek magyar-csehszlovák kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  175-181. oldal, politikatörténet

SEBESTYÉN-TELEKI István: A Jura-kérdés anatómiája , 1996, 1. sz.,  117-123. oldal, politikatörténet

EILER Ferenc: Nemzetközi kisebbségi kongresszusok a két világháború között , 1996, 3. sz.,  158. oldal, politikatörténet

BÁN D. András: Angolszász tervek kelet-közép-európai konföderációk létrehozására a második világháború alatt, 1997, 2. sz.,  102-119. oldal, politikatörténet

CSERNICSKÓ István: Az ukrán nyelv Kárpátalján, 1998, 1. sz.,  5-48. oldal, politikatörténet

STARK Tamás: Amerikai apológia Antonescu tábornokról. [Watts Larry: Romanian cassandra. Ion Antonescu and the Struggle for Reform, 1916-1941. ... Columbia University Press, 1993. 390 p. , 1998, 1. sz.,  224-229. oldal, politikatörténet

THOMSEN Robert Christian: Egy új dal kezdete: A devolúcióhoz vezető út és az új skót parlament kezdetei [Fordította Vidra Zsuzsanna], 2000, 1. sz.,  55-64. oldal, politikatörténet

HASLINGER Peter: A regionális identitás kialakításának egy esete: Burgenland 1921-1938 [Fordította: Steinbach Júlia], 2000, 4. sz.,  67-92. oldal, politikatörténet

KAPRONCZAY Péter: A nemzeti identitást befolyásoló tényezők Macedóniában, 2002, 2. sz.,  219-256. oldal, politikatörténet

BEER Mathias: A németek elüldözése Magyarországról és beilleszkedésük a megosztott Németországba [Fordította Mesés Péter], 2003, 1. sz.,  73-97. oldal, politikatörténet

JANJETOVIC Zoran: A német és a magyar kisebbségi lakosság kiűzése a Vajdaságból a második világháború végén [Fordította Németh Szilvia], 2003, 1. sz.,  98-110. oldal, politikatörténet

LAGZI Gábor: Egy konferencia margójára, avagy mit tudunk ma az 1932-1933-as ukrajnai éhínségről?, 2003, 4. sz.,  157-162. oldal, politikatörténet

GYÖRGY Béla: Hatalom és társadalom kisebbségben. Párt és (belső) ellenzéke (1926-1927), 2004, 4. sz.,  85-98. oldal, politikatörténet

GULYÁS László ; TÓTH István: Karel Kramar Közép-Európa terve (1914), 2004, 4. sz.,  99-111. oldal, politikatörténet

EPLÉNYI Kata: Székelyek és autonómia - tervek a mérlegen (2003-2006), 2006, 3. sz.,  61-80. oldal, politikatörténet

JANEK István: Magyar-szlovák diplomáciai puhatolózások 1943-ban a két állam egymással szembeni szándékáról, 2006, 3. sz.,  97-115. oldal, politikatörténet

KLEJÁNSZKI Sarolta: A Kádár-rendszer és az eurokommunizmus. Párbeszéd a francia kommunistákkal, 2006, 4. sz.,  163. oldal, politikatörténet

OLTI Ágoston: A Romániai Kommunista Párt és a romániai nemzetiségi/területi kérdés a két világháború között, 2007, 1. sz.,  109-132. oldal, politikatörténet

KOVÁCS Éva: Államosítás vagy államosódás? Az 1898-as gazdasági és hitelszövetkezetekről szóló XXIII. törvény, 2007, 2. sz.,  113-139. oldal, politikatörténet

FEDINEC Csilla: Pártok, ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertől a politikai tömörülésekig, 2007, 3. sz.,  69-94. oldal, politikatörténet

DOBOS Balázs: Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon, 1948-1993 között, 2007, 3. sz.,  147-172. oldal, politikatörténet

CSÁKY Á. Zseyke: Együttműködés? Magyarország képviselői az Európai Parlamentben , 2008, 1. sz.,  120-141. oldal, politikatörténet

SZILÁGYI Imre: Szerbia viszonya a Koszovó-problémához 1999 júniusa előtt, 2008, 2. sz.,  3-19. oldal, politikatörténet

PALKÓ Katalin: Katalónia – egy régió erős identitástudattal (etnikai, regionális vagy etnoregionális identitás?), 2010, 2. sz.,  55-76. oldal, politikatörténet

SCIANDA Tamás: Félúton: Solyóm László külpolitikája, 2008, 1. sz.,  97119. oldal, politikatörténet, esetelemzés

SZABÓ A. Ferenc: Konferencia a délszláv válságról , 1994, 4. sz.,  182-186. oldal, politikatörténet, konferencia

BOTTONI Stefano: Széljegyzetek egy konferenciához [Fordította: Erdősi Péter], 2002, 3. sz.,  144-148. oldal, politikatörténet, konferencia

DOBOS Ferenc: Esszék a győzelem csapdáiról. Toman Brod: Cekoslovensko a Sovetsky svaz v letech 1939 az 1945. Stredni Evropa, 1991. 18, 19, 20, 21., 1992, 2. sz.,  207-211. oldal, politikatörténet, recenzió

CSERESNYÉS Ferenc: Ausztria, mint befogadó ország [Thomas Albrich: Asylland wider Willen.... Innsbruck, Haymon-Verlag, 1988], 1993, 2. sz.,  203-207. oldal, politikatörténet, recenzió

DOBOS Ferenc: A cseh-szlovák válás előtörténetéből [Dniesni krize cesko-slovenskychvztahu. Szerkesztette: Fedor Gál, Studie, Praha, 1992], 1993, 2. sz.,  207-212. oldal, politikatörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: A Bánság a második világháborúban [Völkl Ekkehard: Der Westbanat, 1941-1944...Studia Hungarica, 38, München...1991], 1993, 2. sz.,  212-214. oldal, politikatörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Südosteuropa Zeitschrift für Gegenwartsforschung (42) 2. 1993, 1993, 2. sz.,  223-225. oldal, politikatörténet, recenzió

GERGELY A. András: Nemzeti tér s kollektív identitás. [Bernard Voutat: Espace national et identite collective. Pour une sociologie politique du conflit jurassien. Institut de science Politique. Le livre Politique No. 19. 1992, 464.], 1993, 3. sz.,  201-205. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Haslinger Peter: Arad, November 1918. Oszkár Jászi und die Rumänen in Ungarn bis 1918 (= Zur Kunde Südeuropas II/19. Wien- Köln - Weimar, Bohlau Verlag 1993. 165.) , 1993, 3. sz.,  223-224. oldal, politikatörténet, recenzió

MAKKAY Lilla: Magyarok a Népek Házában. Andres Svenson: Ungrare i folkhemmet...(Magyarok a Népek házában, Svéd menekültpolitika a hidegháború ?0rnyékában) Lund, Lund University Press, 1922., 1994, 1. sz.,  213-216. oldal, politikatörténet, recenzió

FEISCHMIDT Margit: A gyűlölet szabadsága. Hockenos Paul: Rue to Hate. The Rise of the Rightin Post-Communist Eastern Europe. New York - London, Routledge, 1993. 332 p., 1994, 2. sz.,  208-215. oldal, politikatörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Peter Haslinger: Der garische Revisionismus und das Burgenlend 1922-1932. Frankfurt am Main: Lang, 1994. 221 , 1994, 4. sz.,  197-198. oldal, politikatörténet, recenzió

BORSOS Angéla: Példa a múltból. Bernics |Ferenc: A Julián akció (Egy ""magyarságmentő egyesület" tevékenysége Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában - és a jelen (1904-1992) Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, 1994. 178 p. , 1995, 3. sz.,  211-215. oldal, politikatörténet, recenzió

BALLA Bálint: Félbemaradt reformkor - Miért akadt el az ország keresztény humanista megújulása ? Róma, 1990., 1991, 3. sz.,  226-228. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Chmel Rudolf (szerk.): A szlovákkérdés a XX. században. Pozsony, Kalligram Kiadó 1996. 601 p., 1996, 3. sz.,  201-203. oldal, politikatörténet, recenzió

SZILÁGYI Imre: A jugoszláv kísérlet kudarca [Juhász József: A délszláv háborúk. Napvilág Kiadó, 1997. 157 p., 1999, 2. sz.,  227232. oldal, politikatörténet, recenzió

HAMBURGER Judit: Miért maradt ki Szlovákia a NATO-bővítésből? [ Slovensko v sedej zone? Rozsirovanie NATO, Zlyhania a perspektivy Slovemska [...] Szerk: Martin Butora-Frantisek Sebej, Bratislava, 1998 IVO, 255 p.], 1999, 2. sz.,  232-239. oldal, politikatörténet, recenzió

KOBÁLY József: Kárpátalja-történet: látószögek egymás mellett [Zseliczky Béla: Kárpátalja a cseh és a szovjet politika érdekterében 11920-1945. Politika-történeti füzetek X. Budapest, Napvilág Kiadó, 1998. 160 p.], 2000, 1. sz.,  285-290. oldal, politikatörténet, recenzió

BERTÉNYI Iván ifj.: Tárgyszerűen az ötvenes évekről [Deák Ágnes: ''Nemzeti egyenjogúsítás. Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1849-1860. Budapest, Osiris Kiadó, 399 p., 2001, 1. sz.,  259-272. oldal, politikatörténet, recenzió

BAMBERGER-STEMMANN Sabine: KIsebbségvédelem kontra konfliktusmegelőzés? Martin Scheuermann: Minderheittenschutz contra Konfliktverhütuung? [...] Marburg: Verlag Herder Institut, 2000 [...]XIV u. 518 S., Karte [Fordította: Eiler Ferenc], 2001, 3. sz.,  279-282. oldal, politikatörténet, recenzió

MÉSZÁROS Zoltán: Útban a megértés felé. [Viszolygás a várostól - A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Regio könyvek, Budapest, 2002. 194 p.], 2002, 2. sz.,  279-284. oldal, politikatörténet, recenzió

BOROS Ferenc: Magyarkérdés a szlovák politikában (2001-2002). Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. I-II. Institut pre verejne otazky. Bratislava, 2002. 1012 p., 2003, 2. sz.,  257-265. oldal, politikatörténet, recenzió

ZAHORÁN Csaba: Trianon és ami utána következett. Lucian Leustean: România, Ungaria si Tratatul de la Trianon 1918-1920. Iasi, Polirom, 2002. : Lucian Leustean: România si Ungaria in cadrul "Noii Europe" (1920-1923) Iasi, Polirom, 2003., 2005, 4. sz.,  177-184. oldal, politikatörténet, recenzió

OTLI Ágoston: Kommunizmus alul- illetve felülnézetből. Három könyv a Román Kommunista Pártról. Cioroianu Adrian: Pe umerii lui Marx. O introducere in istoria comunismului românesc. Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2005. 519 p. Stelian Tanase: Clentii lui tanti Varvara. Istorii clandestine. Bucuresti, Humanitas, 2005. 51 p. ; Tismaneanu Vladimir: Stalinism pentru eternitate. O istorie politica a cominismului românesc. Iasi, Editura Polirom, 2005. 415 p., 2006, 3. sz.,  141-146. oldal, politikatörténet, recenzió

DEMMEL József: Mozdulatlan határátlépés. Rudolf Kucera: Közép-Európa története egy cseh politológus szemével. Budapest, Korma, 2008. 165 p., 2008, 4. sz.,  231-236. oldal, politikatörténet, recenzió

PAKOT Levente: Népesedéspolitika Ceausescu Romániájában. [Gail Kligman: Politica dublicitatii. Controlul reproducerii in România lui Ceausescu. Bucuresti, Humanitas, 2000. 368 p. [...], 2002, 3. sz.,  206-211. oldal, politikatörténet, recenzió/antropológia, recenzió

PÁL Tibor: A szláv kölcsönösség és hegemónia eszméje. Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Epizódok az orosz pánszlávizmus történetéből. Budapest, 1993., 1993, 4. sz.,  197-200. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

ZÁKONYI Botond: A román múlt egy metszete [Livezeanu Irina: Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, and ethnic struggle 1918-1930. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. 340 p., 1998, 1. sz.,  230-239. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

OSVALD D. Ildikó: Esély a megmaradásra. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének évkönyve, 1992. VMDK, Ada, 1992, 1993, 3. sz.,  224-225. oldal, politikatörténet, recenzió/évkönyv, recenzió

MÁK Ferenc: A legboldogabb ország a statisztika tükrében. Milan Lucic: Polozaj i prava manjina u Vojvodini. Pokrajinski sekretariat za informacije, Novi Sad, 1993., 1994, 2. sz.,  220-223. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BERKES Tímea: Az elszalasztott lehetőség. Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. Budapest, Cserépfalvi, 1995. 223 p., 1995, 3. sz.,  216-220. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

SZILÁGYI Imre: Vera Krziscnik [szerk]: Slovenci v Hrvaski (Szlovénok Horvátországban) Ljubljana, Institut za narodnostna vprasanja, 1995. 451 ; 5 p., 1995, 3. sz.,  230-231. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

SZESZTAY Ádám: Összefoglaló a magyarországi nemzetiségi politikáról. [Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.], 1991, 4. sz.,  183-188. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BLOMQUIST Andres: A magyar elit stratégiái és diszkurzusai a két világháború közötti Romániában. Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2207. [Fordította Szeljak György], 2009, 1. sz.,  147-153. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

BALLA Bálint: Deutsche und Polen - 100 Schlüsselbegrife. Hrsg.: Ewa Kobylinska, A. Lawaty und R. Stephan. München, 1992. 1993/2, 1994, 2. sz.,  228-229. oldal, politikatörténet, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

BOROS Ferenc: Két szlovák demokrata a nemzetiségi kérdésről. Mikulas Dzurinda: Kde je vola, tam je cesta. Moj maraton. Bratislava: L.C.A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111 p. : Peter Zajac: Másnapos ország. Esszék tanulmányok. -Ford: Zöldes Piroska] Pozsony, Kalligram, 2002. 301 p., 2003, 1. sz.,  176-180. oldal, politikatörténet, recenzió/politológia, recenzió

LOSONC Alpár: Központ és gravitáció. Bárdi Nándor: Tény és való - a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony, Kalligram, 2004., 2004, 3. sz.,  167-182. oldal, politikatörténet, recenzió/társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió/kapcsolattörténet, recenzió

OLÁH Sándor: Egyoldalú történelemszemlélet a Korunk sztálinizmus-számában, 2003, 2. sz.,  236-240. oldal, politikatörténet, sajtóanalízis

FARAGÓ Béla: Van-e korzikai nép?, 1992, 2. sz.,  36-58. oldal, politikatörténet/alkotmányjog

KOCHANOWSKI Jerzy: Repatriálták vagy expatriáltak? Lengyel polgárok áttelepítése a Lengyel Köztársaság egykori keleti területeiről, 1944-1946. [Fordította: Mesés Péter], 2003, 1. sz.,  57-63. oldal, politikatörténet/demográfia

BÉKÉS Csaba: Dokumentumok a magyar kormány-delegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól, 1992, 3. sz.,  161-194. oldal, politikatörténet/diplomáciatörténet/politikai dokumentumok

ÁBRAHÁM Barna: A Balkán képe a 19-20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban, 2007, 2. sz.,  47-78. oldal, politikatörténet/eszmetörténet

JAWORSKI Rudolf: A Közép-Európa-vita történelmi dimenziói [Wolf Tibor fordítása], 1990, 2. sz.,  1-18. oldal, politikatörténet/eszmetörténet

DOBOS Edgár: Etnicizált kategóriák és helyi valóságok: a közösségi határvonalak újrarajzolása Koszovóban. A koszovói konfliktus etnicizált keretben, 2008, 2. sz.,  58-93. oldal, politikatörténet/etnoszociológia/antropológia

LIPCSEY Ildikó: CASBI: az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár működése Romániában (1945-1948), 1992, 2. sz.,  76-90. oldal, politikatörténet/gazdaságtörténet

VÉKÁS János: A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének létrejötte, 1991, 1. sz.,  102-106. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

SAJTI A. Enikő: A jugoszláviai magyarok politikai szervezkedésének lehetőségei és korlátai (1918-1941), 1997, 2. sz.,  3-31. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

BAKK Miklós: Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után, 1999, 2. sz.,  80-116. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

ANGYAL Béla : A csehszlovákiai magyarság anyaországi támogatása a két világháború között, 2000, 3. sz.,  133-178. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

SINKÓFerenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után, 1990, 2. sz.,  148-160. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VINCZE Gábor: A romániai magyar kisebbség politikai intézményrendszere (1944-1953), 1997, 2. sz.,  68-84. oldal, politikatörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

PUSKÁS Julianna: Az Egyesült Államok bevándorlási politikája (1890-1990), 1993, 3. sz.,  151-181. oldal, politikatörténet/jogtörténet

BODÁNÉ PÁLOK Judit : Egy törvény története, 1993, 3. sz.,  182-192. oldal, politikatörténet/jogtörténet

MacCORMICK Neil: Az angol alkotmány, a brit állam és a skót anomália {fordította Kriza borbála, 2000, 1. sz.,  86-105. oldal, politikatörténet/jogtörténet

SZÁSZ Zoltán: Autonómiavágyak és realitások a Habsburg Monarchia alkonyán, 2009, 3. sz.,  167-178. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

EILER Ferenc: A kisebbségi autonómia gondolata és a nemzetközi politika a két világháború közötti Köztes-Európában 1919–1938, 2009, 3. sz.,  179-196. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

BORSODY István: A 20. századi magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében, 1990, 4. sz.,  1-18. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

MANCSEV Krasztjo: A muzulmán kisebbségek a Balkán-államok politikájában [Fordította: Kolozsi Lajos], 1992, 4. sz.,  27-37. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

FINBERG Leonid: Zsidóság, társadalom és állam Ukrajnában [Bajomi-Lázár Péter fordítása], 1993, 2. sz.,  59-67. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

ORBÁN Sándor: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól, 1993, 2. sz.,  163-170. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 1. (Aide memoire) Az erdélyi magyarság problémái, 1993, 2. sz.,  171-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 2. "A Romániai Magyar Népi Szövetség nevében", 1993, 2. sz.,  175-180. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 3. A Magyar Népi Szövetség 1945. november 16. és 20. között Marosvásárhelyen tartott országos intézőbizottsági gyűlésének jegyzőkönyvéből, 1993, 2. sz.,  181-196. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 4. Luca László beszéde, 1993, 2. sz.,  197-202. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

TÓTH István: Szlovák nemzetiségi törekvések a két világháború között, 1994, 1. sz.,  156-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

ROMÁN Ildikó: A magyar-román viszony alakulása 1937-1940 között, 1994, 3. sz.,  95-118. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

LENGYEL K. Zsolt: Keleti Svájc és Erdély 1918-1919. A nagyromán állameszme magyar alternatíváinak történetéhez [Komáromi Béla fordítása], 1992, 1. sz.,  77-89. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

RICHLY Gábor: Nacionalizmus és svéd kisebbség a két világháború közti Finnországban, 1997, 2. sz.,  85-101. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

PÁL Monika: E pluribus unum? Az 1998-as Nagypénteki Egyezmény, 2003, 2. sz., , politikatörténet/kisebbségtörténet

O'LEARY Brendan: A Brit-Ír Egyezmény természete [Fordította: Kéri Rita], 2003, 2. sz.,  25-61. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

HAYES C. Bernadette ; McALLISTER Ian: Ki szelet vet: A politikai célú erőszak és a paramilitáris tevékenységek társadalmi támogatása Észak-Írországban [Fordította: Komlósi Péter], 2003, 2. sz.,  62-87. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

MIRNICS Károly: A vajdasági magyarok politikai önszerveződése és a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig, 1999, 2. sz.,  117-156. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/jugoszláv konfliktus

SZARKA László: A szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szerepvállalásáról, 2000, 4. sz.,  122-149. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/politikai analízis

SÜLE R. Andrea: Terület- és településrendezési tervek Romániában, 1990, 1. sz.,  31-43. oldal, politikatörténet/közigazgatás

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz.,  108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

KNUDSEN Anne: A korzikaiak mások! Kisnemzeti gyakorlat és a grande nation, 1992, 2. sz.,  19-35. oldal, politikatörténet/művelődéstörténet

BALLA Gyula ; DIPPOLD Péter: A szomszéd országok magyarságának ügye a magyarországi független (szamizdat) kiadványokban (1976-1986), 1991, 1. sz.,  162-183. oldal, politikatörténet/művelődéstörténet/bibliográfia

POPÉLY Gyula: A nemzeti kisebbségvédelem és a csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés, 1990, 1. sz.,  66-89. oldal, politikatörténet/nemzetközi jog

MEVIUS Martin: A kommunizmus és a nacionalizmus viszonyának újraértékelése. Fordította: Nóvé Béla, 2010, 2. sz.,  3-31. oldal, politikatörténet/politikafilozófia

SZARKA László: Iratok az 1918. novemberi aradi magyar-román tárgyalások történetéhez, 1994, 3. sz.,  140-166. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

LÁZÁR György: Szekfű Gyula és a moszkvai magyar követség jelentései, 1995, 1-2. sz.,  192-204. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

CSÁKY Pál CSEMADOK: Megtorlások 1968 után a Csehszlovákiában élő magyarok körében, 1991, 1. sz.,  144-161. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

BÁN D. András: Dokumentumok csehszlovákiai magyar ellenzéki politikusok R. W. Seaton-Watsonnal folytatott megbeszéléseiről, 1992, 1. sz.,  134-152. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

SZARKA László: A magyar kisebbségek Magyarország szomszédországi kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  57-63. oldal, politikatörténet/politológia

GYURCSÍK Iván: A szlovákiai magyar pártok karaktere és genézise, 1996, 3. sz.,  169-191. oldal, politikatörténet/politológia

SZABÓ Máté: A civil társadalom az állam ellen ? A társadalmi mozgalmak szerepe a kelet-európai rendszerváltásokban: Magyarország, Lengyelország, NDK (1989-1990), 1998, 3. sz.,  105-128. oldal, politikatörténet/politológia

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz.,  157-. oldal, politikatörténet/politológia

SISELINA Ljuba: A közel külföldön élő oroszok és Oroszország [Fordította Deák András], 2000, 1. sz.,  167-186. oldal, politikatörténet/politológia

CONVERSI Daniele: A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés [Fordította: Sisák Gábor], 2003, 3. sz.,  3-36. oldal, politikatörténet/politológia

TÓTH Gábor: Nemzet vagy nemzeti kisebbség?, 1990, 2. sz.,  19-26. oldal, politikatörténet/politológia

KÁNTOR Zoltán ; BÁRDI Nándor: AZ RMDSZ a romániai kormányban, 1996-200, 2000, 4. sz.,  150-186. oldal, politikatörténet/politológia/kisebbségtörténet

FRAZON Zsófia ; HORVÁTH K. Zsolt: A megsértett Magyarország. A Terror Háza mint tárgybemutatás, emlékmű és politikai rítus, 2002, 4. sz.,  303-347. oldal, politikatörténet/szemantika

MÜNZ Rainer: Az üldözések évszázada [Fordította: Mesés Péter], 2003, 1. sz.,  36-56. oldal, politikatörténet/szociológia/demográfia

McCRONE David: Skócia: ország, társadalom, nemzet? [Fordította: Kriza Borbála], 2000, 1. sz.,  65-85. oldal, politikatörténet/társadalomtörténet

CULIC Irina: Vidék és főváros. A román állam és a regionalizáció problematikája, 2002, 1. sz.,  45-68. oldal, politikatörténet/társadalomtörténet/alkotmányjog

KISS László: John Lukács: A XX. század és az újkor vége. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1994. 435 p., 1995, 4. sz.,  189-191. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

LŐRINCZ D. József: Identitáspolitika, racionalizálás, nosztalgia, neveletlenség. (Egry Gábor: "Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta" című könyvéről., 2010, 2. sz.,  139-156. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

TROEBST Stefan: Nacionalizmus, államalapítás, nemzetépítés. A macedonkérdés 1944-1992 között [Fordította: Dávid Csaba], 1992, 4. sz.,  39-60. oldal, politológia/politikatörténet

ALTERMATT Urs: Svájc - az európai modell? [Fordította: Bodor Endre], 1994, 2. sz.,  19-30. oldal, politológia/politikatörténet

SZŐCS Géza: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyzete és feladatai, 1991, 1. sz.,  98-101. oldal, politológia/politikatörténet

SZILÁGYI Imre: A szlovén és a horvát civil társadalom fejlődési különbsége, 1998, 3. sz.,  139-152. oldal, politológia/politikatörténet

VÉGEL László: Civilitás és kisebbség, 1998, 3. sz.,  153-179. oldal, politológia/politikatörténet

BOTTONI Stefano: A külföldön élő olaszok választójogáról [Fordította Erdősi Péter], 2000, 1. sz.,  129-139. oldal, politológia/politikatörténet

VÉKÁS János: Mi a nemzet?, 2002, 4. sz.,  212-246. oldal, politológia/politikatörténet

SIDÓ Árpád ; FIALA János ; VINCZE Dávid ; JARÁBIK Balázs: A szlovák-magyar alapszerződés hatásvizsgálata, 2003, 1. sz.,  111-119. oldal, politológia/politikatörténet

KEATING Michael: Spanyolország új kisebbségi nemzetei és az európai integráció: új keretfeltételek az autonómia számára? [Fordította: Sisák Gábor), 2003, 3. sz.,  69-88. oldal, politológia/politikatörténet

BÁRDI Nándor: Magyar-magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról (2004-2007), 2007, 4. sz.,  128-164. oldal, politológia/politikatörténet

SISELINA Ljuba: Orosz "Trianon", 1993, 2. sz.,  3-29. oldal, politológia/politikatörténet/etnoszociológia

VÁRADY Tibor: Kollektív kisebbségi jogok és a jogvédelem problémái - jugoszláv eset, 1992, 3. sz.,  37-49. oldal, politológia/politikatörténet/nemzetközi jog

HOERDER Dirk: Nemzetépítés Európában és Észak-Amerikában az 1760-as és az 19840-es évek között, 1993, 3. sz.,  320. oldal, politológia/politikatörténet/társadalomtörténet

CSEPELI György ; ZÁVECZ Tibor: Az erdélyi menekültek személyisége, 1991, 4. sz.,  91-102. oldal, pszichoszociológia/demográfia/politikatörténet

HORVÁTH György: Március 15-e a vajdasági magyar sajtóban, 1996, 4. sz.,  133-158. oldal, sajtóanalízis/médiaszociológia/politikatörténet

TORÓ Tibor Ifj.: A "kis MÁÉRT'' a magyar nyelvű sajtóban, 2006, 3. sz.,  81-95. oldal, sajtóanalízis/sajtószociológia/politikatörténet

GYŐRI SZABÓ Róbert: A baszk identitás és a futball, 2010, 2. sz.,  78-112. oldal, sporttörténet/politikatörténet

NIESSEN James: A román nacionalizmusról - amerikai tükörben. Gilberg Trond: Nationalism and Communism in Romania [...] Boulder-San Francisco-Oxford, Westwiew Press, 1990. 289 p. : Verdery Catherine: National Ideology under Socialism [...] Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1991. 406 p., 1991, 4. sz.,  242-245. oldal, szociológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

LAGZI Gábor: Változások a lengyel nemzetiségi politikában és a kisebbségi helyzet megközelítésében (1944-1989) {Eugeniusz Mironowicz: Polityka narodowosciova PRL. Bialystok, Bilaroruskie Towarzystwo Naukowe, 2000. 284 p.], 2001, 1. sz.,  223-233. oldal, társadalomtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

LAGZI Gábor: Demokrácia orosz módra. Az oroszok útja a "szovjet demokráciától" az "erős elnöki rendszerig" [Wlodmierz Marciniak: Rozgrabione imperium. Upadek Zwiazku Sowieckiego i powstanie Federacij Rosyjskiej. [...] Wydawnictwo Arcana. Krakow, 2001. 591 p.], 2001, 4. sz.,  224-233. oldal, társadalomtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

KORTS Külliki: Az állam és a kisebbségek viszonya Észtországban. [Fordította Mélykuti Ferenc], 2002, 1. sz.,  69-93. oldal, társadalomtörténet/kisebbségtörténet/politikatörténet

BOTTONI Stefano: A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1954), 2003, 3. sz.,  89-125. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GAGYI József: Határ, amely összeköt, 2003, 3. sz.,  126-148. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

PÁL Judit: A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén, 2005, 1. sz.,  3-26. oldal, társadalomtörténet/művelődéstörténet/politikatörténet

KUGLER Ferenc: A csehszlovák-magyar lakosságcsere lebonyolítása Békés és Csanád megyében, 1996, 4. sz.,  47-72. oldal, társadalomtörténet/politikatörténet

TAKÁCS Katalin: Kitelepített magyarországi németek Bajorországban, 1996, 4. sz.,  74-103. oldal, társadalomtörténet/politikatörténet/történeti demográfia

KOVÁCS Antónia: Bevándorlási politika - bevándorolt kisebbségek Brazíliában, 1993, 4. sz.,  137-162. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

SZABÓ A. Ferenc: A második világháború utáni magyar-szlovák lakosságcsere demográfiai szempontból, 1991, 4. sz.,  49-71. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

POPÉLY Gyula: A felvidéki sorsforduló, 1990, 2. sz.,  70-101. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

GRZEGORZ Janus: Nemzeti kisebbségek a mai Lengyelországban [Fordította Éles Márta], 1994, 1. sz.,  34-58. oldal, történeti demográfia/politikatörténet/etnoszociológia

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék