meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    2006: 48 tétel lapozás: 1-30 | 31-48

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


CSETE Örs: Javaslat a Magyariskola Program kimunkálására, 2006, 1. sz., 3-18. oldal, oktatáspolitika

ERDEI Attila ; PAPP Z. Attila: Közös pontok s konfliktusok a Magyariskola Program fogadtatásában, 2006, 1. sz., 19-43. oldal, oktatásszociológia, közvéleménykutatás

MANDEL Kinga: Modernizálódó tanfelügyelőségek? Romániai magyar tanfelügyelők és minőségkoncepcióik, 2006, 1. sz., 44-73. oldal, intézményszociológia, interjúelemzés

KISS Dénes: Rendszerváltás utáni változások a romániai falusi oktatás intézményeiben, 2006, 1. sz., 74-101. oldal, intézményszociológia/oktatásszociológia

NÉMETH Szilvia ; SZILASSY Eszter: Tegyük akadálymentessé magunkat! Sajátos nevelési igényű tanulók és az integrált oktatás Magyarországon, 2006, 1. sz., 102-145. oldal, oktatáspolitika/gyógypedagógia

BARTHA Dalma ; JAKAB Judit : Törekvések a hátrányos helyzetű csíkszeredai általános iskolai gyermekek támogatására, 2006, 1. sz., 146-174. oldal, oktatásszociológia

MOLNÁR Eleonóra: Törésvonalak a pedagógustársadalomban. A kárpátaljai magyar pedagógusok egy kérdőíves vizsgálat tükrében, 2006, 1. sz., 175-197. oldal, oktatásszociológia

OLÁH József: Romák társadalmi kirekesztése vagy társadalmi befogadása?, 2006, 1. sz., 198-214. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

MESSING Vera: Gondolatok Rogers Brubaker: Csoportok nélküli etnicitás c. műve kapcsán [Rogers Brubaker: Ethinicity without Groups. Harvard University Press, 2004.], 2006, 1. sz., 215-221. oldal, etnoszociológia

SOÓ Zsuzsa: A magyar státustörvény: Európa fekete báránya? Ieda, Osamu, Majtényi Balázs, Kántor Zoltán, Vizi Balázs, Halász István, Deets, Stephen (szerk.): Beyond Sovereignity: From Status Law to Transnational Citizenship? [...] Slavic Researche Center, Hokkaido University, Sapporo, 2006., 2006, 1. sz., 222-232. oldal, politológia, recenzió

AZARY Beatrix: Hagyomány és önkifejezés - az erdélyi táncház kulturtörténetének néhány aspektusa. Könczei Ádám - Könczei Csongor: Táncház. Ír?0sok az erdélyi táncház vonzásköréből. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2004. pp. 98, 2006, 1. sz., 233-237. oldal, etnográfia, recenzió

EPLÉNYI Kata: A kisebbségkutatás ABC-je. Kántor Zoltán - Majtényi Balázs (szerk): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest, rejtjel, 2005., 2006, 1. sz., 238-245. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

BÖRÖCZ József: Mit mondjak - ez nem egy európai könyv! Attila Melegh: On the East-west slope. Globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe. CEU Press Budapest, 230 p., 2006, 1. sz., 246-248. oldal, politológia, recenzió

***: Papp Z. Attila: Keretizmus. A romániai magyar sajtó és működtetői 1989 után, 2006, 1. sz., 249-250. oldal, sajtószociológia, recenzió

***: Gyurgyík László; Népszámlálás 2001 - A szlovpkiai magyarság demografiai település és társadalomszerkezetének változásai az 1990-es években. Kalligram, Pozsony, 2006, 2006, 1. sz., 251-252. oldal, demográfia

***: Lanstyák István: Nyelvből nyelvbe. Tanulmányok a szókölcsönzésről, kódváltásról és fordításról. Kalligram, Pozsony, 2006. 296 p., 2006, 1. sz., 252-253. oldal, nyelvészet, recenzió

KLUCSKOVICS Anatolij: Az ukrajnai pártok működésének politikai-jogi keretei, 2006, 2. sz., 3-7. oldal, alkotmányjog

BODNÁR Volodimir ; OSZTAPEC Jurij: Az arányos választási rendszer bevezetésének előfeltételei és alapvető jellemzői Ukrajnában, 2006, 2. sz., 8-15. oldal, politológia

BODNÁR Volodimir ; OSZTAPEC Jurij: A 2006. évi ukrajnai parlamenti választások országos és regionális aspektusból. [A tanulmányokat fordította: Fedinec Csilla], 2006, 2. sz., 16-24. oldal, politológia

PULAY Gergő: Etnicitás, állampolgárság és munkaerőpiaci kategorizáció, 2006, 2. sz., 25-42. oldal, politikai szociológia/etnoszociológia

CSATA Zsombor: A képzésből a munka világába való átmenet az erdélyi diplomás fiataloknál, 2006, 2. sz., 43-64. oldal, oktatásszociológia

DUX László: Külföldi munkavállalók Japánban, 2006, 2. sz., 65-75. oldal, politikai szociológia

LAJTAI L. László: A nemzet nemzetköziesítése és a múlt jelenvalósága, 2006, 2. sz., 77-83. oldal, politológia, konferencia

FISLI Éva: Kávészünet- beszámoló átlóharánt, 2006, 2. sz., 84-90. oldal, politológia, konferencia

VASPÁL Veronika: Az Auschwitz-emlékhely narratívái a szocialista Lengyelországban. Jonathan Huener: Auschwitz, Poland and the Politics of Commemoration, 1945-1979. Ohio University Press, Athens, 2003., 2006, 2. sz., 91-96. oldal, antropológia, recenzió

RIGÁN Loránd: Repolitizált poliszok. Demeter M. Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2005, 2006, 2. sz., 97-101. oldal, politológia, recenzió

***: Rácz Jézsef ; Takács Ádám (szerk): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet L'Harmattan, Budapest, 2006, 2006, 2. sz., 103. oldal, pszichoszociológia

BRUBAKER Rogers: Nemzeti kisebbségek, nemzetesítő államok és anyaországok az új Európában [Erdősi Péter fordítása], 2006, 3. sz., 3-29. oldal, politológia

DEMETER M. Attila: Patriotizmus avagy nacionalizmus. A nemzetiségi/kisebbségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban és a mai angolszász filozófiában, 2006, 3. sz., 31-48. oldal, politikai filozófia

BAKK Miklós: Egy szétfoszlatás aporiái, 2006, 3. sz., 49-59. oldal, politológia

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Mûvészet – Új Élet – Erdélyi Figyelõ (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék