meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    2002: 69 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-69

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


BRUBAKER Rogers: Az asszimiláció visszatérése? A bevándorlással kapcsolatos szemlélet megváltozása és ennek következményei Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban. [Fordította: Füzesi Piroska], 2002, 1. sz., 3-23. oldal, politológia

YNGER Milton John: Az asszimiláció és a disszimiláció elmélete felé [Fordította Keszei András], 2002, 1. sz., 24-44. oldal, pszichoszociológia/antropológia

CULIC Irina: Vidék és főváros. A román állam és a regionalizáció problematikája, 2002, 1. sz., 45-68. oldal, politikatörténet/társadalomtörténet/alkotmányjog

KORTS Külliki: Az állam és a kisebbségek viszonya Észtországban. [Fordította Mélykuti Ferenc], 2002, 1. sz., 69-93. oldal, társadalomtörténet/kisebbségtörténet/politikatörténet

KUZIO Taras: Identitás és nemzetépítés Ukrajnában. A "másik" meghatározása. [Fordította Vincze Hanna Orsolya], 2002, 1. sz., 94-120. oldal, politológia

GYURGYÍK László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2002, 1. sz., 121-150. oldal, etnoszociológia

WARMINSKA Katarzina: A lengyel tatárok vallási identitása. Uram, Ön tatár? - Igen, muzulmán vagyok... [Fordította Gombos Gyula], 2002, 1. sz., 151-170. oldal, etnoszociológia

VARGA E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, 2002, 1. sz., 171-205. oldal, demográfia/etnoszociológia

SALAT Levente: Multikulturális demokrácia?, 2002, 1. sz., 206-225. oldal, politológia

LŐRINCZ D. József: A kelet-európai ambivalens diszkurzusról, 2002, 1. sz., 226-248. oldal, pszichoszociológia/művelődésfilozófia

TABAJDI Csaba: A romák jogi helyzete Európában. Jelentés az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Jogi és Emberi Jogi Bizottságában [Lektorálta Tabajdi Csaba jelentésvezető. Fordította: Simon Zoltán országgyűlési szakértő], 2002, 1. sz., 249-271. oldal, politikai dokumentumok

AGNEW John: Az államhatárokon átnyúló politikai hatalom földrajza: terület, identitás és mozgás a világpolitikában. [Fordította Füzesi Piroska], 2002, 2. sz., 3-30. oldal, politológia/geopolitika

BENCSIK Péter: Útiokmányok, utazási lehetőségek és határforgalom a XX. századi Magyarországon , 2002, 2. sz., 31-50. oldal, közigazgatás

VÁRI András: Határkerülés: a vállalkozók szomszéd országhoz fűződő kapcsolatai az esztergom-párkányi kistérségben, 2002, 2. sz., 51-84. oldal, gazdaságszociológia

VÁRADI Mónika Mária ; BADIS Róbert ; WASTL-WALTER Doris ; VEIDER Friedrich: A végek csöndje. Határ-narratívák az osztrák-magyar határvidékről., 2002, 2. sz., 85-105. oldal, pszichoszociológia

KOVÁCS Petra: Kinek jó? Az etnikai torzítás és a helyi közpolitikai folyamatok Közép- és Kelet Európában. [Fordította: Katona Zsuzsa] , 2002, 2. sz., 107-128. oldal, pszichoszociológia

ZOON Ina: A társadalom peremén. A romák és a közszolgáltatások Szlovákiában. [Fordította Kéri Zita], 2002, 2. sz., 129-165. oldal, kisebbségkutatás

VÁRADI Mónika Mária ; KOÓS Bálint: Német kisebbségi önkormányzatok és változó helyi társadalom, 2002, 2. sz., 166-193. oldal, kisebbségkutatás

MOLNÁR Anna: Az önkormányzatiság kiépülése Olaszországban. A föderalizmus-vita, 2002, 2. sz., 194-218. oldal, közigazgatás/politikatörténet

KAPRONCZAY Péter: A nemzeti identitást befolyásoló tényezők Macedóniában, 2002, 2. sz., 219-256. oldal, politikatörténet

CSÉMY Tibor: A csehországi magyarság a népszámlálások tükrében, 2002, 2. sz., 257-266. oldal, demográfia

BERÉNYI Dénes: Bevándorlások és kivándorlások Nyugat-Szlovákiában. [Migráció. Szerk.Novák Veronika. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2001. 207 p.], 2002, 2. sz., 267-270. oldal, etnoszociológia, recenzió/demográfia, recenzió

VIDRA Zsuzsanna: Betekintés a narratív identitás módszertanába. [ Ruth Wodak (szerk.): The Discursive Construction of National Identity.Edinburgh, UP. 1999., 2002, 2. sz., 270-278. oldal, szociolingvisztika, recenzió

MÉSZÁROS Zoltán: Útban a megértés felé. [Viszolygás a várostól - A szerb társadalomtudomány Milosevic Szerbiájáról. Regio könyvek, Budapest, 2002. 194 p.], 2002, 2. sz., 279-284. oldal, politikatörténet, recenzió

FRENCZ S. Alpár: Fejezetek a bánsági zsidóság történetéből. [Victor Neumann: Istoria evreilor din Banat. O marturie a multi- si interculturalitatii Europei Central Orientale. Editura Atlas, Bucuresti, 1999. 271 p.] , 2002, 2. sz., 284-289. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

FEDINEC Csilla: Mivel bírunk és merre tartunk? - a Kisebbségkutató Intézet éves konferenciája -, 2002, 2. sz., 290-293. oldal, kisebbségkutatás, konferencia

SZENTANNAI Ágota: Párhuzamok és különbségek, 2002, 2. sz., 294-300. oldal, oktatásszociológia, konferencia

PAPP Z. Attila: Romániai magyar felsőoktatási politikák?, 2002, 2. sz., 301-307. oldal, oktatásszociológia, konferencia

YOUNG James E.: Az emlékezés szövete. [Fordította: Kéri Rita], 2002, 3. sz., 3-25. oldal, ikonológia

MANNOVÁ Elena: Nemzeti hősöktől az Európa-térig. A kollektív emlékezet jelenetei Komáromban, a szlovák magyar határon, 2002, 3. sz., 26-45. oldal, ikonológia

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Mûvészet – Új Élet – Erdélyi Figyelõ (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék