meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    politológia: 160 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


FEISCHMIDT Margit: Európa: elvek és esélyek. Hermannn Bausinger: Region - kultur - EG. Österreichische Zeitschrift für Volksbunde. Band XLVIII/97, Wien, 1994. 113-140 p., 1994, 4. sz.,  167-173. oldal, antropológia, recenzió/etnográfia, recenzió/politológia, recenzió

***: Feischmidt Margit: Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung. Symbolstreit und Alltagskultur im siebenbürgischen Cluj. [...] Münster-Hamburg-London, LIT Verlag, 2003., 2003, 4. sz.,  191-193. oldal, antropológia, recenzió/politológia, recenzió

BÍRÓ A. Zoltán: A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról, 1992, 4. sz.,  61-71. oldal, antropológia/politikatörténet/politológia

KRASZTEV Péter: Ki kelti életre az alaptörvény szellemét? -a módósított macedón alkotmány a multikulturális elmélet és antropológiai gyakorlat között, 2005, 2. sz.,  166-180. oldal, antropológia/politológia

EGRY Gábor: A politika emlékezik - emlékezetpolitikai változatok, 2007, 3. sz.,  3-21. oldal, antropológia/politológia

GERGELY A. András: A "végig nem beszélt" nemzet-képletek, 2002, 4. sz.,  23-32. oldal, eszmetörténet, esszé/politológia, esszé

SMITH Athony D.: A nacionalizmus és a történészek [Fordította: Kuszing Gábor], 2000, 2. sz.,  5-33. oldal, eszmetörténet/politológia

GERGELY A. András: Bújtatott történelem, rejtett identitás. [Szakál Gyula: túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében (1957-1990). Budapest Győr-Pozsony., MTA [...] 1997, 168 p., 1997, 3-4. sz.,  181-188. oldal, etnoszociológia, recenzió/politológia, recenzió

***: Cigánykérdés a 20. századi Magyarországon, 1993, 1. sz.,  84-101. oldal, etnoszociológia/politológia

KOLLÁR József ; LÁZÁR Tibor: A jászsági cigányok, 1993, 1. sz.,  102-114. oldal, etnoszociológia/politológia

MICHELA Miroslav: Emlékezet, politika, Trianon. A legújabbkori szlovák-magyar kapcsolatok"új kezdetének" kontextualizálása [Fordította: Simon Attila, 2007, 4. sz.,  81-92. oldal, historiográfia/politológia

KOLLAI István: Meghasadt múlt? Kapcsolódási pontok és ellentétek a szlovák és magyar történelmi narratíva között , 2007, 4. sz.,  93-105. oldal, historiográfia/politológia

LAGZI Gábor: Állampolgárság és repatriáció kérdése Lengyelországban az 1990-es években, 2000, 3. sz.,  62-80. oldal, jogtörténet/alkotmányjog/politológia

***: Tóth Judit: Státusjogok. Budapest, Lucidus Kiadó, 2004, 2004, 4. sz.,  161-163. oldal, jogtudomány, recenzió/politológia, recenzió

SCHÄFFER Adrienne: A kisebbség fogalmáról. [Ramaga Philip; Relativity of the Minority Concept. Human Rights Quarterly 14. 1992 ; Ramaga Philip he Bases of Minority Idetity. Human Rights Quarterly 14, 1992 409-428 p.] , 1993, 1. sz.,  189-192. oldal, kisebbségkutatás, sajtószemle/politológia, sajtószemle

TRIFUNOVICS Andrea: Az Olaszországban élő kisebbségek helyzete, 1994, 2. sz.,  127-144. oldal, kisebbségtörténet/jogtörténet/politológia

BANGÓ Jenő: Az etno-kulturális identitástól a regionális identitásig: a belgiumi német közösség fejlődése, 2005, 1. sz.,  97-113. oldal, kisebbségtörténet/politológia

BÍRÓ Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmairól és intézményeiről, 1992, 4. sz.,  1-26. oldal, nemzetközi jog/politológia

MIRNICS Károly: A nemzeti kisebbségek asszimilációja a jugoszláviai és a nemzetközi jogelmélet tükrében, 1991, 1. sz.,  13-34. oldal, nemzetközi jog/politológia

BÍRÓ Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem legújabb fejleményei [A tanulmány első részét az1992/4. számunkban közöltük...], 1993, 1. sz.,  32-51. oldal, nemzetközi jog/politológia

EGYED Péter: Körkörös kényszerpályák, avagy milyen államformához vezet a nacionalista opció?, 1994, 1. sz.,  3-15. oldal, politikai filozófia/politológia

LŐRINCZ D. József: A kolozsvári magyarok társadalma. Brubaker Rogers - Feischmidt Margit - Fox Jon - Grancea Liana: Nacionalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2006. 504 p. , 2008, 2. sz.,  240-256. oldal, politikai szociológia, recenzió/politológia, recenzió

BOROS Ferenc: Két szlovák demokrata a nemzetiségi kérdésről. Mikulas Dzurinda: Kde je vola, tam je cesta. Moj maraton. Bratislava: L.C.A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111 p. : Peter Zajac: Másnapos ország. Esszék tanulmányok. -Ford: Zöldes Piroska] Pozsony, Kalligram, 2002. 301 p., 2003, 1. sz.,  176-180. oldal, politikatörténet, recenzió/politológia, recenzió

SZARKA László: A magyar kisebbségek Magyarország szomszédországi kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  57-63. oldal, politikatörténet/politológia

GYURCSÍK Iván: A szlovákiai magyar pártok karaktere és genézise, 1996, 3. sz.,  169-191. oldal, politikatörténet/politológia

SZABÓ Máté: A civil társadalom az állam ellen ? A társadalmi mozgalmak szerepe a kelet-európai rendszerváltásokban: Magyarország, Lengyelország, NDK (1989-1990), 1998, 3. sz.,  105-128. oldal, politikatörténet/politológia

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz.,  157-. oldal, politikatörténet/politológia

SISELINA Ljuba: A közel külföldön élő oroszok és Oroszország [Fordította Deák András], 2000, 1. sz.,  167-186. oldal, politikatörténet/politológia

CONVERSI Daniele: A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés [Fordította: Sisák Gábor], 2003, 3. sz.,  3-36. oldal, politikatörténet/politológia

TÓTH Gábor: Nemzet vagy nemzeti kisebbség?, 1990, 2. sz.,  19-26. oldal, politikatörténet/politológia

KÁNTOR Zoltán ; BÁRDI Nándor: AZ RMDSZ a romániai kormányban, 1996-200, 2000, 4. sz.,  150-186. oldal, politikatörténet/politológia/kisebbségtörténet

GERGELY A. András: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák, 1990, 4. sz.,  67-81. oldal, politológia

SUNDHAUSSEN Holm: A délkelet-európai kisebbségek migrációs vesztességei a 20. században, 1994, 4. sz.,  3-14. oldal, politológia

BOJTÁR Endre: felszólalásából a Közép-Európai Kulturális Egyesület vitaestjén, 1990, 1. sz.,  27-28. oldal, politológia

GERGELY András: felszólalásából a Közép-Európai Kulturális Egyesület vitaestjén, 1990, 1. sz.,  28-30. oldal, politológia

GULÁCSI Géza: Kisebbség és önigazgatás Kárpátalján, 1991, 1. sz.,  93-98. oldal, politológia

VEKOV Károly: A romániai magyarság tömbszerveződésének okairól, 1991, 1. sz.,  101-102. oldal, politológia

HANÁK Péter: Vissza vagy előre? A nemzet és az állam alternatívái, 1991, 1. sz.,  117-121. oldal, politológia

ORBÁN Viktor: A liberális kisebbségpolitika alapkérdéseiről, 1991, 1. sz.,  121-123. oldal, politológia

HÉRAUD Guy: Népek és régiók Európája, 1991, 2. sz.,  74-88. oldal, politológia

MAGOCSI Paul Robert: 1989 és Kelet-Közép-Európa nemzeti kisebbségei [Bán D. András fordítása], 1991, 2. sz.,  98-107. oldal, politológia

BÍRÓ Gáspár: Kisebbségek és kollektív jogok, 1991, 2. sz.,  148-155. oldal, politológia

KENDE Péter: Önrendelkezés Kelet-Európában tegnap és ma, 1993, 1. sz.,  3-17. oldal, politológia

REITERER Albert F.: Az etnicitás politikai alapjai [Kiss Katalin fordítása], 1992, 1. sz.,  3-17. oldal, politológia

HECKMANN Friedrich: Etnicitás, modern nemzetállam és etnikai kisebbségek [Kiss Katalin fordítása], 1992, 1. sz.,  18-22. oldal, politológia

CONVERSI Daniele: A nacionalizmuselmélet három irányzata [Fordította Csejdi Júlia], 1998, 3. sz.,  37-55. oldal, politológia

LŐRINCZ D. József: A civil társadalom fogalma, 1998, 3. sz.,  102-104. oldal, politológia

HAMBURGER Judit: A civil társadalom formálódása Csehországban és Szlovákiában, 1998, 3. sz.,  129-138. oldal, politológia

DEÁK András: Orosz diaszpórapolitika a posztszovjet térségben, 2000, 1. sz.,  158-166. oldal, politológia

HROCH Miroslav: A nemzeti mozgalomtól a nemzet teljes kifejlődéséig: a nemzetépítés folyamata Európában {Fordította: Erdősi Péter], 2000, 3. sz.,  3-26. oldal, politológia

KÁNTOR Zoltán: Kisebbségi nemzetépítés. A romániai magyarság mint nemzetépítő kisebbség, 2000, 3. sz.,  219-241. oldal, politológia

MANN Michael: Az állam autonóm hatalmának eredete, mechanizmusai és következményei. [Fordította Vincze Hanna Orsolya], 2001, 4. sz.,  3-33. oldal, politológia

BRUBAKER Rogers: Az asszimiláció visszatérése? A bevándorlással kapcsolatos szemlélet megváltozása és ennek következményei Franciaországban, Németországban és az Egyesült Államokban. [Fordította: Füzesi Piroska], 2002, 1. sz.,  3-23. oldal, politológia

KUZIO Taras: Identitás és nemzetépítés Ukrajnában. A "másik" meghatározása. [Fordította Vincze Hanna Orsolya], 2002, 1. sz.,  94-120. oldal, politológia

SALAT Levente: Multikulturális demokrácia?, 2002, 1. sz.,  206-225. oldal, politológia

BAKK Miklós: A nemzet és a modernitás nyelve, 2002, 4. sz.,  33-38. oldal, politológia

LOSONCZ Alpár: A nemzet mint értelmezés, 2002, 4. sz.,  116-130. oldal, politológia

NIEDERMÜLLER Péter: Elavuló fogalmak, 2002, 4. sz.,  139-146. oldal, politológia

TAMÁS Pál: Anti-Kipling, avagy a Kelet nem Kelet és a Nyugat nem Nyugat. Hét megjegyzés Alain Dieckhoff tanulmányához, 2002, 4. sz.,  178-183. oldal, politológia

VARGA Attila: Nacionalizmusok a politikai és kulturális nemzet határán, 2002, 4. sz.,  194-211. oldal, politológia

MANN Michael: A demokrácia sötét oldala. Az etnikai és politikai tisztogatás modern hagyománya [Fordította: Dóczi Éva], 2003, 1. sz.,  3-35. oldal, politológia

HALÁSZ Iván: A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze?, 2004, 4. sz.,  18-35. oldal, politológia

TÓTH Judit: Hogyan vélekednek az állampolgárságról a parlamentben?, 2004, 4. sz.,  36-50. oldal, politológia

BAKK Miklós: A nemzeti identitás hárompólusú szerkezete, 2005, 4. sz.,  12-31. oldal, politológia

BODNÁR Volodimir ; OSZTAPEC Jurij: Az arányos választási rendszer bevezetésének előfeltételei és alapvető jellemzői Ukrajnában, 2006, 2. sz.,  8-15. oldal, politológia

BODNÁR Volodimir ; OSZTAPEC Jurij: A 2006. évi ukrajnai parlamenti választások országos és regionális aspektusból. [A tanulmányokat fordította: Fedinec Csilla], 2006, 2. sz.,  16-24. oldal, politológia

BRUBAKER Rogers: Nemzeti kisebbségek, nemzetesítő államok és anyaországok az új Európában [Erdősi Péter fordítása], 2006, 3. sz.,  3-29. oldal, politológia

BAKK Miklós: Egy szétfoszlatás aporiái, 2006, 3. sz.,  49-59. oldal, politológia

ROMANJUK Anatolij: Az ukrán elnöki hatáskör nyugat-európai és egyesült államokbeli összehasonlításban [Fordította Fedinec Csilla], 2006, 4. sz.,  29-37. oldal, politológia

PETRUSKA Natália: Az ukrán parlamentarizmus fejlődési szakaszai (1990-2006) [Fedinec Csilla], 2006, 4. sz.,  38-50. oldal, politológia

RENNER Karl: A nemzetek önrendelkezési joga Ausztriában [Fordítás és jegyzetek: Egry Gábor], 2007, 2. sz.,  3-26. oldal, politológia

SULYOK Gábor: Koszovó jogi státusa. Bevezetés a dokumentumokhoz, 2008, 2. sz.,  96-99. oldal, politológia

DURAY Miklós: Önigazgató kisebbségek - reflexiók, 1990, 2. sz.,  64-69. oldal, politológia

BOROS Ferenc: Történelem és politika. Dusan Kovac (szerk): História a politika... Bratislava, 1993. 187 p., 1994, 2. sz.,  216-219. oldal, politológia szimpózium, recenzió

BOGNÁR Zoltán: Autonómia - nem kisiskolás fokon. Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. [...] Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 586 p., 2007, 1. sz.,  159-167. oldal, politológia tankönyv, recenzió

KONRÁD György: Ökológiai realizmus, 1990, 1. sz.,  6-19. oldal, politológia, esszé

EGYED Péter: Nemzet a régiókban és a tudományban, 2002, 4. sz.,  79-92. oldal, politológia, esszé

KENDE Péter: A későmodern államnemzet, 2002, 4. sz.,  109-115. oldal, politológia, esszé

BÍRÓ Anna-Mária: Beszélgetés Daniele Conversivel [Az interjút készítette és fordította Bíró Anna-Mária], 1998, 3. sz.,  56-61. oldal, politológia, interjú

GYÖRGYI Annamária: A mumusok és a Kék Madár. Mi történt ? Miről beszél(t)ünk? Bárdi Nándor történésszel, a Teleki László Intézet, Közép-európai Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársával Györgyi Annamária készített interjút a kettős állampolgárság és az erre vonatkozó népszavazás vitájáról., 2004, 4. sz.,  51-84. oldal, politológia, interjú

LÁSZLÓ Réka: A státustörvény szindróma - egy konferencia margójára, 2004, 3. sz.,  188-202. oldal, politológia, konferencia

LAJTAI L. László: A nemzet nemzetköziesítése és a múlt jelenvalósága, 2006, 2. sz.,  77-83. oldal, politológia, konferencia

FISLI Éva: Kávészünet- beszámoló átlóharánt, 2006, 2. sz.,  84-90. oldal, politológia, konferencia

KISS Katalin: Balogh András: Konvencionális bölcsességek a nemzeti kisebbségekről és a nemzetközi biztonságról. Európai szemmel 1993 1. Budapest, Az Európai Ház kiadványa. 1993, november. 30 p., 1994, 1. sz.,  226-227. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Eva Schmidt-Hartmann (HRG): Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien. ... Oldenburg Verlag, München, 1994. 339 p., 1994, 2. sz.,  231-232. oldal, politológia, recenzió

VOGEL Sándor: Német vélemény a kisebbségi kérdésről. Minderheiten im östlichen Mitteleuropa: deutsche und europäische Optionen. Hg. von Dieter W. Bricke. Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhauser/Isartal Mai 1944. 222 p. , 1994, 3. sz.,  167-171. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Eva Schmidt-Hartmann (HRG.): Formen des nationalen Bewusstseins im Lichte zeitgenössischer Nationalismustheorien.... Oldenburg Verlag, München, 1994. 336 p., 1994, 3. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

LŐRINCZ Csaba: Liberalizmus és kollektív jogok. Konferencia Dunaszerdahelyen, 1991. január 11-13, 1991, 1. sz.,  201. oldal, politológia, recenzió

Z. Á.: Südost-Europa. A müncheni Südost-Institut folyóirata, 39. évfolyam, 1990., 1991, 1. sz.,  207-209. oldal, politológia, recenzió

[Szarka László]: Canadian Review Of Studies in Nationalism, 1991, 1. sz.,  209-210. oldal, politológia, recenzió

BÁN D. András: Ethnic and Racial Studies (13. évfolyam 1990. 1-4), 1991, 2. sz.,  230-232. oldal, politológia, recenzió

LŐRINCZ D. József: Mire jó a nacionalizmuskutatás? Bretter Zoltán és Deák Ágnes (szerk): eszmék a politikában: a nacionalizmus. Pécs, Tanulmány Kiadó, 1995. 219p. , 1996, 1. sz.,  191-196. oldal, politológia, recenzió

FEJŐS Zoltán: Les régions dans l'Europe. Sciences de la Société, Nr. 34, Février 1995. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 230 p., 1996, 1. sz.,  211-213. oldal, politológia, recenzió

KLEIN András: Körkép a balkáni nacionalizmusról. Comparative Balkan Parlamentarism. Ed By Lyubov Grigorova-Mincheva. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 1995. 180 p., 1996, 2. sz.,  181-188. oldal, politológia, recenzió

SZARKA László: Jászi Oscar: homage to Danubia. Ed.: Litván György. Boston, Rowman and Littlefield Publ., inc. 1995. 213 p., 1996, 3. sz.,  217-218. oldal, politológia, recenzió

HAMBURGER Judit: A szlovákiai magyarokról - másképpen. [KUsy. Miroslav: Cos nasimi mad'armi. (Mi legyen a magyarjainkkal?). Bratislava, Kalligram, 1998. 230 p., 1998, 1. sz.,  215-221. oldal, politológia, recenzió

VIDRA Zsuzsanna: Multikulturalizmusok. [Une société fragmentée? Le multiculturalisme en debat/ szerk. Michel Wiewiorka, la Découverte/Poche, 1997.], 2001, 3. sz.,  266-278. oldal, politológia, recenzió

KÁNTOR Zoltán: Nacionalizmuselméletek: az összegezések ideje?, 2001, 3. sz.,  282-296. oldal, politológia, recenzió

HASLINGER Peter: A nemzet mint küzdőtér, a nemzet mint keresés: két dolgozat a két világháború közötti Szlovákia nemzeti kérdésének tárgyában. [Ismo Nurmi: Slovakia. A playground for nationalism and national identity, 1918-1920. Manifestation of the National identity of the slovaks. Helsinki:Suomen Historiallinen Seura, 1999. ; Deborah S. Cornelius: In Search Of the Nation. The new Generation of Hungarian Youth in Czechoslovacia. 1925-1934. Boulder Colorado: Columbia University Press, 1998., 2002, 3. sz.,  200-205. oldal, politológia, recenzió

SZABÓ Máté: Az új regionalizmus koncepciója az Európai Unióval foglakozó elemzésekben. Keating Michael (1998): The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ; Keating Michael (2000): Rethinking the Region. Culture, Institutions and Economic Development in Catalonia and Galicia. EUI Working Papers. RSC no, 43. : Laffan Brigid (1997): The European Union: A distingtive Model of Internationalisation? European Integration online Papers, vol I. No. 18., 2003, 1. sz.,  181-192. oldal, politológia, recenzió

***: Schöpflin György: A modern nemzet. Máriabesenyő-Gödöllő, Attraktor, 2003, 2003, 4. sz.,  187. oldal, politológia, recenzió

***: Ábrahám Barna - Gereben Ferenc - Stekovics Rita (szerk): Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Piliscsaba, PPKE BTK Pázmány Péter katolikus Egyetem Bölcsésztudományi kar, 2003. , 2003, 4. sz.,  187-189. oldal, politológia, recenzió

***: Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Kolozsvár, KOMP-PRESS - Korunk Baráti Társaság, 2006., 2003, 4. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

***: Gál Kinga (szerk): Minority Governance in Europe. [...] Budapest, European Centre for Minority Issues [...], 2002, 2003, 4. sz.,  193-195. oldal, politológia, recenzió

***: Bakk Miklós - Bodó Barna: Státusdiszkurzus [...]. Temesvár, Szórvány Alapítvány, 2003., 2003, 4. sz.,  197-198. oldal, politológia, recenzió

PATÓ Attila: A kardcsörtetés alternatívája. Kántor Zoltán (szerk): Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2004. 411 p., 2004, 2. sz.,  191-197. oldal, politológia, recenzió

***: Kántor Zoltán - Majtényi Balázs - Osamu Ieda - Vzi Balázs - Halász Iván (szerk): The Hungarian Status Law: Nation Building and/or minority protection. Slavic Research Center, Hokkaido University: Sapporo, 2004. , 2004, 2. sz.,  204-205. oldal, politológia, recenzió

***: Halász Iván - Majtényi Balázs - Szarka László (szerk): Ami összeköt. Státustörvények közel s távol. Gondolat, Budapest, 2004., 2004, 2. sz.,  205-206. oldal, politológia, recenzió

KUGLER József: Egy vitatott életmű kezdetei. Edvard Benes: Az osztrák probléma és a cseh kérdés. [...] Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Gulyás lászló, fordította halmos Tamás. JATE Press, Szeged, 2003., 2004, 3. sz.,  193-197. oldal, politológia, recenzió

***: A Bibó István Szellemi Műhely legfrissebb tanulmánykötetei. Balogh Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról. Bibó István Szellemi Műhely - Argumentum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 289 p., 2004, 3. sz.,  205-206. oldal, politológia, recenzió

***: Tamás Pál - Erőss Gábor - Tibori Timea (szerk): Nemzetfelfogások. Kisebbség - Többség. ÚMK - MTA SKI Budapest, 2005. 340 p., 2005, 2. sz.,  191. oldal, politológia, recenzió

***: Kovács M. Mária - Petr Lom (szerk): Studies on Nationalism from CEU. Budapest, Nationalism Studies Program, Central European University, 2004. , 2005, 2. sz.,  191-192. oldal, politológia, recenzió

***: Kovács M. Mária - Petr Lom (szerk): Studies on Nationalism from CEU. Budapest, Nationalism Studies Program, Central European University, 2004. , 2005, 2. sz.,  191-192. oldal, politológia, recenzió

SOÓ Zsuzsa: A magyar státustörvény: Európa fekete báránya? Ieda, Osamu, Majtényi Balázs, Kántor Zoltán, Vizi Balázs, Halász István, Deets, Stephen (szerk.): Beyond Sovereignity: From Status Law to Transnational Citizenship? [...] Slavic Researche Center, Hokkaido University, Sapporo, 2006., 2006, 1. sz.,  222-232. oldal, politológia, recenzió

BÖRÖCZ József: Mit mondjak - ez nem egy európai könyv! Attila Melegh: On the East-west slope. Globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe. CEU Press Budapest, 230 p., 2006, 1. sz.,  246-248. oldal, politológia, recenzió

RIGÁN Loránd: Repolitizált poliszok. Demeter M. Attila: Republikanizmus, nacionalizmus, nemzeti kisebbségek. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2005, 2006, 2. sz.,  97-101. oldal, politológia, recenzió

***: Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest, Osiris, 2006, 2006, 3. sz.,  147-148. oldal, politológia, recenzió

***: Benedict Anderson: Elképzelt közösségek: gondolatok a nacionalizmus eredetéről és elterjedéséről. L'Harmattan - Atelier, Budapest, 2006., 2006, 3. sz.,  148-149. oldal, politológia, recenzió

BAKK Miklós: A határontúliság fenomenológiája. Öllős László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008., 2009, 1. sz.,  154-159. oldal, politológia, recenzió

KISS Balázs: Nemzeti és nyelvi sokszínűség Közép-Európában. Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Foreword by Professor Peter Burke). 2009. Basingstoke, UK: Palgrave, 1168 pp., 2009, 3. sz.,  197-201. oldal, politológia, recenzió

***: Rogers Brubaker- Feischmidt Margit - Jon Fox- Gancea Liana: Nationalist Politics and Everiday Ethnicity in a Transilvanian Town. Princetown-Oxford, Princetown University Press, 2006., 2006, 4. sz.,  166-168. oldal, politológia, recenzió/etnoszociológia

VOGEL Sándor: Újabb kísérlet a nemzeti kisebbség meghatározására. Nicola Girasoli: National Minorities. Who Are They? Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995. 111 p., 1995, 3. sz.,  198-201. oldal, politológia, recenzió/nemzetközi jog, recenzió

CSERESNYÉS Ferenc: Vízumpolitika és menedékjog [Kovács Péter: A schengeni kérdés. Osoris kiadó, Budapest, 2000. 112 p.], 2001, 1. sz.,  240-250. oldal, politológia, recenzió/nemzetközi jog, recenzió

***: Rogers Brubaker: Nacionalizmus új keretek között. L'Harmattan-Atelier: Budapest, 2006. , 2006, 4. sz.,  165-166. oldal, politológia, recenzió/politikai filozófia, recenzió

KISS László: John Lukács: A XX. század és az újkor vége. Budapest, Európa Könyvkiadó, 1994. 435 p., 1995, 4. sz.,  189-191. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

LŐRINCZ D. József: Identitáspolitika, racionalizálás, nosztalgia, neveletlenség. (Egry Gábor: "Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta" című könyvéről., 2010, 2. sz.,  139-156. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

RÉTI György: Vedovato Giuseppe: L'euroregione Karpazi. Rivista di Studii Politici Internazionali 63. 1996 1. 73-96 p., 1996, 1. sz.,  213-214. oldal, politológia, sajtószemle

SZABÓ Levente: Altera, Anul 1., 1995. nr. 1., 201 p., 1996, 1. sz.,  216-218. oldal, politológia, sajtószemle

BALOGH Iván: Az asszimiláció értelmezése Bibó Istvánnál, 2002, 3. sz.,  74-92. oldal, politológia-történet

KOVÁCS Gábor: Nemzet, önrendelkezés, nacionalizmus Bíbó István gondolatvilágában, 2002, 3. sz.,  63-116. oldal, politológia-történet

BODÁNÉ PÁLOK Judit: Kisebbségi jogok és intézmények Magyarországon, 1996, 1. sz.,  125-141. oldal, politológia/adminisztráció

MAJTÉNYI Balázs: Hol húzódnak a kisebbségvédelem határai (Nemzetértelmezések és a kisebbségek védelme), 2004, 4. sz.,  3-17. oldal, politológia/alkotmányjog

GELLNER Ernest: A nacionalizmus tipológiája [Fordította Barabás András], 2007, 1. sz.,  3-24. oldal, politológia/antropológia

AGNEW John: Az államhatárokon átnyúló politikai hatalom földrajza: terület, identitás és mozgás a világpolitikában. [Fordította Füzesi Piroska], 2002, 2. sz.,  3-30. oldal, politológia/geopolitika

BAKA András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról, 1990, 4. sz.,  59-66. oldal, politológia/jogtudomány

SEEWANN Gerhard: A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésének tipológiai összehasonlítása 1918-1980, 1992, 1. sz.,  23-31. oldal, politológia/kisebbségkutatás

ERMACORA Felix: Teremts békét, törődj a kisebbségekkel! Népcsoport és kisebbségvédelem mint európai feladat, 1994, 1. sz.,  16-26. oldal, politológia/nemzetközi jog

ANDRÁSSY György: Etnikai kisebbségek és emberi jogok, 1993, 2. sz.,  68-80. oldal, politológia/politikai filozófia

CSERESNYÉS Ferenc: Migrációs potenciálok és terndek Európában, 1996, 4. sz.,  19-46. oldal, politológia/politikai szociológia

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

TROEBST Stefan: Nacionalizmus, államalapítás, nemzetépítés. A macedonkérdés 1944-1992 között [Fordította: Dávid Csaba], 1992, 4. sz.,  39-60. oldal, politológia/politikatörténet

ALTERMATT Urs: Svájc - az európai modell? [Fordította: Bodor Endre], 1994, 2. sz.,  19-30. oldal, politológia/politikatörténet

SZŐCS Géza: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyzete és feladatai, 1991, 1. sz.,  98-101. oldal, politológia/politikatörténet

SZILÁGYI Imre: A szlovén és a horvát civil társadalom fejlődési különbsége, 1998, 3. sz.,  139-152. oldal, politológia/politikatörténet

VÉGEL László: Civilitás és kisebbség, 1998, 3. sz.,  153-179. oldal, politológia/politikatörténet

BOTTONI Stefano: A külföldön élő olaszok választójogáról [Fordította Erdősi Péter], 2000, 1. sz.,  129-139. oldal, politológia/politikatörténet

VÉKÁS János: Mi a nemzet?, 2002, 4. sz.,  212-246. oldal, politológia/politikatörténet

SIDÓ Árpád ; FIALA János ; VINCZE Dávid ; JARÁBIK Balázs: A szlovák-magyar alapszerződés hatásvizsgálata, 2003, 1. sz.,  111-119. oldal, politológia/politikatörténet

KEATING Michael: Spanyolország új kisebbségi nemzetei és az európai integráció: új keretfeltételek az autonómia számára? [Fordította: Sisák Gábor), 2003, 3. sz.,  69-88. oldal, politológia/politikatörténet

BÁRDI Nándor: Magyar-magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról (2004-2007), 2007, 4. sz.,  128-164. oldal, politológia/politikatörténet

SISELINA Ljuba: Orosz "Trianon", 1993, 2. sz.,  3-29. oldal, politológia/politikatörténet/etnoszociológia

VÁRADY Tibor: Kollektív kisebbségi jogok és a jogvédelem problémái - jugoszláv eset, 1992, 3. sz.,  37-49. oldal, politológia/politikatörténet/nemzetközi jog

HOERDER Dirk: Nemzetépítés Európában és Észak-Amerikában az 1760-as és az 19840-es évek között, 1993, 3. sz.,  320. oldal, politológia/politikatörténet/társadalomtörténet

CALIC Marie-Janine: A bosznia-hercegovinai etnikai konfliktusok szerkezeti elemzése [Fordította Kocsis Gabriella], 1994, 4. sz.,  31-49. oldal, politológia/pszichoszociológia

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz.,  156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

SCHÖPFLIN György: Ráció, identitás és hatalom, 1998, 2. sz.,  3-32. oldal, politológia/történetfilozófia

CSEPELI György: Szimbólumok a nemzeti ideológia tudáskészletében, 1992, 2. sz.,  3-18. oldal, pszichoszociológia/politológia

OLÁH Sándor: Az elit szerepe a szocialista Romániában. Stelian Tanase: Elite si societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965. Humanitas, Bucuresti, 1998., 1999, 3-4. sz.,  278-283. oldal, szociológia, recenzió/politológia, recenzió/társadalomtörténet, recenzió

SZEREDA Viktoria: Történelmi emlékezet Ukrajna és Oroszország elnökeinek hivatalos beszédeiben [Fordította: Fedinec Csilla], 2007, 3. sz.,  47-68. oldal, szövegelemzés/politológia

BÍRÓ Anna-Mária: Beszélgetés Schöpflin Györggyel [Az interjút készítette: Bíró Anna-mária], 1998, 2. sz.,  33-39. oldal, történetfilozófia, interjú/politológia, interjú

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék