meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    pszichoszociológia: 37 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


STICHWEW Rudolf: Az idegen. Megjegyzések a világtársadalom fejlődéséhez, 1993, 4. sz.,  12-30. oldal, eszmetörténet/pszichoszociológia

NIEDERMÜLLER Péter: Rasszizmus és migráció Európában [Rassizmus und Migration in Europa...Hamburg-Berlin: Argument Verlag, 1992], 1992, 4. sz.,  172-174. oldal, etnoszociológia, recenzió/pszichoszociológia, recenzió

VÉCSEY Károly: Cigányok a székelyföldi Parajdon, 1995, 1-2. sz.,  64-77. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

ZELOVA Alena: A nemzeti kisebbségek identitása Szlovákiában [Székely Dániel fordítása], 1991, 1. sz.,  57-65. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

OLÁH József: Romák társadalmi kirekesztése vagy társadalmi befogadása?, 2006, 1. sz.,  198-214. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

VIDRA Zsuzsanna: A roma holokauszt narratívái, 2005, 2. sz.,  111-129. oldal, kisebbségtörténet/pszichoszociológia

CALIC Marie-Janine: A bosznia-hercegovinai etnikai konfliktusok szerkezeti elemzése [Fordította Kocsis Gabriella], 1994, 4. sz.,  31-49. oldal, politológia/pszichoszociológia

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz.,  156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

NOWICKI Joanna: Közép-kelet-európai sztereotípiák: vonzalom, gyanakvás és identitás (Franciából fordította: Bajomi-Lázár Péter], 1995, 1-2. sz.,  7-27. oldal, pszichoszociológia

OLÁH Sándor: Egy falu és a kivándorlás, 1991, 4. sz.,  103-109. oldal, pszichoszociológia

MAGYARI Nándor László: Marasztalnak, tehát megyünk. Gondolatok válság(ok)ról és elvándorlásról, 1991, 4. sz.,  110-120. oldal, pszichoszociológia

INÁNTSY-PAP Elemér: Identitásproblémák a magyar diaszpórában, 1991, 4. sz., , pszichoszociológia

VÁRADI Mónika Mária ; BADIS Róbert ; WASTL-WALTER Doris ; VEIDER Friedrich: A végek csöndje. Határ-narratívák az osztrák-magyar határvidékről., 2002, 2. sz.,  85-105. oldal, pszichoszociológia

KOVÁCS Petra: Kinek jó? Az etnikai torzítás és a helyi közpolitikai folyamatok Közép- és Kelet Európában. [Fordította: Katona Zsuzsa] , 2002, 2. sz.,  107-128. oldal, pszichoszociológia

SZILASSY Eszter: A külföldiekhez való viszonya serdülők gondolkodásában (I.), 2004, 2. sz.,  139-161. oldal, pszichoszociológia

SZILASSY Eszter: A külföldiekhez való viszony a serdülők gondolkodásában II., 2004, 3. sz.,  143-165. oldal, pszichoszociológia

BERGER Ágnes: Magyar nemzeti identitástudat az EU csatlakozás tükrében. Multinacionális cégek munkatársaival készített interjúkon alapuló kvalitatív elemzés, 2005, 1. sz.,  114-125. oldal, pszichoszociológia

***: Rácz Jézsef ; Takács Ádám (szerk): Drogpolitika, hatalomgyakorlás és társadalmi közeg. Elemzések foucault-i perspektívából. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet L'Harmattan, Budapest, 2006, 2006, 2. sz.,  103. oldal, pszichoszociológia

SENNETT Richard: A tehetség és a feleslegesség réme [Fordította Melegh Attila], 2008, 1. sz.,  3-29. oldal, pszichoszociológia

HAVEL Vaclav: A gyűlölet természetrajza [Körtvélyessy Károly fordítása], 1991, 1. sz.,  3-11. oldal, pszichoszociológia, esszé

POSTMA Koos: A cigányokkal szembeni előítéletek alakulása Magyarországon {Fordította [Victor Mónika], 1998, 1. sz.,  109-127. oldal, pszichoszociológia, felmérés

KALOCSAI Csilla: Fehér rasszizmus mint emberi pazarlás. Feagin Joe - Hermán Vera: White racism. The basics. New York - London, Routledge, 1995. 230 p., 1995, 4. sz.,  169-173. oldal, pszichoszociológia, recenzió

KÁROLYI Júlia: Cigány gyermekszülés Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügyben. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, 1998, 1999, 1. sz.,  215-217. oldal, pszichoszociológia, recenzió

NÉMETH Szilvia: Lokalitás és szomszédság - Erdélyben és Dél-Dunántúlon. Kovács Éva (szerk): A gazdasági átmenet etnikai tájképei. Teleki László Alapítvány - PTE-BTK Kommunikációs Tanszék, Budapest, 2004. 281 p., 2004, 2. sz.,  178-184. oldal, pszichoszociológia, recenzió

GYAPAY Marianna: Gyógyító királyok a huszadik században. Nicolas Mariot: Bains de foule. Les voyages presidentiels en province 1888-2002. [...] Belin, Paris, 2006. 351 p., 2007, 1. sz.,  168-174. oldal, pszichoszociológia, recenzió

BALOGH Iván: Tükör (a tükörben ) által világosan. Kovács András: A Másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 2008. 318 p., 2008, 3. sz.,  169-177. oldal, pszichoszociológia, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

VARGA Szabolcs: Sokcsevits Dénes: Magyar múlt horvát szemmel. Magyar a Magyarért Alapítvány, Budapest, 2004. 260 p., 2005, 1. sz.,  139-142. oldal, pszichoszociológia, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

YNGER Milton John: Az asszimiláció és a disszimiláció elmélete felé [Fordította Keszei András], 2002, 1. sz.,  24-44. oldal, pszichoszociológia/antropológia

ERIKSEN Thomas Hylland: A társadalmi és kulturális integráció komplexitása, 2008, 4. sz.,  3-23. oldal, pszichoszociológia/antropológia

CSEPELI György ; ZÁVECZ Tibor: Az erdélyi menekültek személyisége, 1991, 4. sz.,  91-102. oldal, pszichoszociológia/demográfia/politikatörténet

GÖDRI Irén: A romániai magyar menekültek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, 1998, 3. sz.,  75-99. oldal, pszichoszociológia/etnoszociológia

GYUROK János: Jugoszláviai menekültek Magyarországon, 1994, 4. sz.,  50-65. oldal, pszichoszociológia/kisebbségtörténet

GUY Lázár: A kisebbségek szerepe a nemzeti identitás kialakulásában, 1995, 1-2. sz.,  28-63. oldal, pszichoszociológia/közvéleménykutatás

GÁLL Ernő: Mi és "ők". Ellenségképek szerepe a mai magyar és román nacionalizmusban, 1991, 2. sz.,  119-129. oldal, pszichoszociológia/mentalitástörténet

LŐRINCZ D. József: A kelet-európai ambivalens diszkurzusról, 2002, 1. sz.,  226-248. oldal, pszichoszociológia/művelődésfilozófia

CSEPELI György: Szimbólumok a nemzeti ideológia tudáskészletében, 1992, 2. sz.,  3-18. oldal, pszichoszociológia/politológia

VARANNAI Zoltán: Egy veszélyes hiedelem nyomában. Kende Tamás: Vérvád. Egy előítélet működése az újkori Közép és Kelet Európában, Budapest, Osiris, 1995. 183 p. ; Pelle János: Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből. Budapest, Pelikán, 1955. 335 p. : Vérvádak üzenete. Szerk.: Győri Anna. Budapest, Minoritas Alapítvány, 1966. 109 p., 1997, 2. sz.,  186-190. oldal, társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió/pszichoszociológia, recenzió

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék