meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    kisebbség: 366 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


HÉRAUD Guy: Népek és régiók Európája, 1991, 2. sz.,  74-88. oldal, politológia

PAPP Z. Attila ; BÁRDI Nándor: A többség kisebbségekből áll. Beszélgetés Örkény Antal szociológussal, 2001, 4. sz.,  34-50. oldal, etnoszociológia, interjú

IORDACHI Constantin: Állampolgárság és nemzeti identitás Romániában - történeti áttekintés- [Fordította: Takács Mónika], 2000, 3. sz.,  27-61. oldal, jogtörténet/alkotmányjog

SZABÓ Ildikó ; MURÁNYI István: Állampolgárság, nemzeti hovatartozás egy kutatás tükrében, 1993, 1. sz.,  121-133. oldal, etnoszociológia/politikai szociológia

VARGA Éva: Olvasztótégely vagy puskaporos hordó? John Michael-Lichtbau Albert (szerk): Schmelztiegel Wien eist und jetzt (...) Wien, 1990. 483, 1991, 2. sz.,  220-222. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

SZARKA László: Éger György: A burgenlandi magyarság rövid történet. Budapest Anonymus kiadó, 1991. ; Uő: Ausztriai kisebbségek helyzete a második világháború után. Budapest, Vita Kiadó, 1991., 1993, 1. sz.,  208-209. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BOGNÁR Zoltán: Autonómia - nem kisiskolás fokon. Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. [...] Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 586 p., 2007, 1. sz.,  159-167. oldal, politológia tankönyv, recenzió

EILER Ferenc: A kisebbségi autonómia gondolata és a nemzetközi politika a két világháború közötti Köztes-Európában 1919–1938, 2009, 3. sz.,  179-196. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

SZÁSZ Zoltán: Autonómiavágyak és realitások a Habsburg Monarchia alkonyán, 2009, 3. sz.,  167-178. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

SZILÁGYI Imre: Boeckh, Katrin: Von den Balkankriegen zum ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik und ethinische Selbstbestimmung auf dem Balkan. München, R. Oldenburg Verlag, 1966. 418 p., 1997, 1. sz.,  213-216. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BOJTÁR B. Endre: A leopárdbőr feltérképezése. [Hough Poulton: The Balkans. Minorities and States in Conflict. London, Minority Rights Group, 1993], 1993, 3. sz.,  206-209. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

TODOROV Varban: A Balkán etnikai, vallási problémái és Bulgária helye [Fordította: Kolozsi Lajos], 1995, 3. sz.,  181-197. oldal, politikatörténet

MANCSEV Krasztjo: A muzulmán kisebbségek a Balkán-államok politikájában [Fordította: Kolozsi Lajos], 1992, 4. sz.,  27-37. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

BANGÓ Jenő: Az etno-kulturális identitástól a regionális identitásig: a belgiumi német közösség fejlődése, 2005, 1. sz.,  97-113. oldal, kisebbségtörténet/politológia

HERCZEGH Géza: Kisebbségben - európai módon, 1996, 1. sz.,  87-93. oldal, kisebbségtörténet

SÁNDOR Klára: A 6. élőnyelvi konferencia, 1993, 4. sz.,  204-205. oldal, etnolingvisztika, konferencia

KISS Katalin: Balogh András: Konvencionális bölcsességek a nemzeti kisebbségekről és a nemzetközi biztonságról. Európai szemmel 1993 1. Budapest, Az Európai Ház kiadványa. 1993, november. 30 p., 1994, 1. sz.,  226-227. oldal, politológia, recenzió

TOMOVA Ilona: Változások és gondok a bolgár cigányközösségben, 1996, 3. sz.,  53-68. oldal, etnoszociológia

KLEIN András: Bulgáriai kisebbségek történelmi távlatból [Relations of compatibility and incompatibility between christians and muslims in Bulgaria. Ed by Antonina Zhelyazkova. Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations'Fundation, 1994. 395 p.], 1996, 3. sz.,  193-200. oldal, etnoszociológia, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

DIMITROV Veszelin: A homogén nemzetállam bűvöletében. A török kisebbség asszimilálása Bulgáriában (1984–1985). Fordította: Nóvé Béla, 2010, 2. sz.,  32-54. oldal, kisebbségtörténet

MOHÁCSI Viktória: Az Európai Roma Jogok Központja Alapítványról, 1999, 1. sz.,  195-201. oldal, kisebbségtörténet

SETÉNYI János: Felzárkóztató programok az alapfokú oktatásban, 1996, 2. sz.,  140-149. oldal, etnoszociológia

TABAJDI Csaba: A romák jogi helyzete Európában. Jelentés az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Jogi és Emberi Jogi Bizottságában [Lektorálta Tabajdi Csaba jelentésvezető. Fordította: Simon Zoltán országgyűlési szakértő], 2002, 1. sz.,  249-271. oldal, politikai dokumentumok

FRIEDERY Réka: A roma kisebbségi lét problematikája [Majtényi Balázs (szerk): Merre visz az út? A romák politikai és emberi jogai a változó világban. Budapest, Lucidus kiadó, 2003. 259 p.], 2003, 2. sz.,  249-256. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SALAT Levente: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  101-105. oldal, kisebbségkutatás, ankét

VÉGEL László: Civilitás és kisebbség, 1998, 3. sz.,  153-179. oldal, politológia/politikatörténet

HEGYELI Attila: A moldvai csángók magyar nyelvi oktatásának szükségességéről, 2001, 4. sz.,  181-194. oldal, oktatáspolitika

CSÉMY Tibor: A csehországi magyarság a népszámlálások tükrében, 2002, 2. sz.,  257-266. oldal, demográfia

GÁL Jenő: A csehországi magyarok önszerveződésének kérdéseiről, 1991, 1. sz.,  113-115. oldal, politikatörténet

POPÉLY Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében, 1990, 3. sz.,  97-132. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története - I. rész, 1990, 3. sz.,  133-162. oldal, egyháztörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

SZABÓ Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története - II. rész, 1990, 4. sz.,  204-221. oldal, egyháztörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

POPÉLY Gyula: A nemzeti kisebbségvédelem és a csehszlovák kisebbségvédelmi szerződés, 1990, 1. sz.,  66-89. oldal, politikatörténet/nemzetközi jog

GYURCSÍK Iván: A szlovákiai magyar pártok karaktere és genézise, 1996, 3. sz.,  169-191. oldal, politikatörténet/politológia

TÓTH Gábor: Nemzet vagy nemzeti kisebbség?, 1990, 2. sz.,  19-26. oldal, politikatörténet/politológia

SIPOS Katalin: A nyelvi kisebbségek védelme Olaszországban, 1993, 1. sz.,  54-65. oldal, politikatörténet

MOLNÁR Imre: Esterházy János életútja Függelék: Dr. Szent-Iványi Gábor beszélgetése Malfatti bárónővel, Esterházy János gróf leányával, 1990, 2. sz.,  102-123. oldal, biográfia/kisebbségtörténet

KONTRA Miklós: Élőnyelvi konferencia Kolozsváron, 1991, 4. sz.,  224-225. oldal, nyelvészet, konferencia

SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: A kisebbségi kérdés előzményei és összefüggései a nemzetközi jogrendben, 1998, 1. sz.,  129-150. oldal, jogtörténet/nemzetközi jog

CULIC Irina: Vidék és főváros. A román állam és a regionalizáció problematikája, 2002, 1. sz.,  45-68. oldal, politikatörténet/társadalomtörténet/alkotmányjog

GÖDRI Irén: A romániai magyar menekültek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, 1998, 3. sz.,  75-99. oldal, pszichoszociológia/etnoszociológia

GALDIA Marcus ; HÖPP Karin: Északi nyelvek és kisebbségek. Nelu Bradean-Ebinger: Sprachkontakte und Zweispachigkeit in fennoskendinavien [...] Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991. 245 p. ; Kurt Braunmüller: Die Skandinavischen Sprachen im Überblick. Tübingen, UTB-Francke 1991. 289 p., 1992, 1. sz.,  208-213. oldal, kisebbségkutatás, recenzió/etnonyelvészet, recenzió

BERECZKI András: Mítoszok és sztereotípiák. Észrevételek az észtországi kisebbségi politika magyarországi sajtójáról, 1998, 2. sz.,  192. oldal, etnoszociológia

KORTS Külliki: Az állam és a kisebbségek viszonya Észtországban. [Fordította Mélykuti Ferenc], 2002, 1. sz.,  69-93. oldal, társadalomtörténet/kisebbségtörténet/politikatörténet

HECKMANN Friedrich: Etnicitás, modern nemzetállam és etnikai kisebbségek [Kiss Katalin fordítása], 1992, 1. sz.,  18-22. oldal, politológia

SZABÓ Árpád Töhötöm: A tér terepesítése, avagy a terep teresítése. [Kovács Nóra - Szarka László (szerk.):Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Akadémiai Kiadó, Budapest, é.n., 476 p.], 2002, 4. sz.,  370-377. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

RADÓ Péter: A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata Magyarországon, 1992, 2. sz.,  135-146. oldal, kisebbségszociológia

ARDAY Lajos: Etnikai konfliktusok és nemzetközi biztonság [Ethnic Conflict and International Security. Survival, Vol.35. Spring, 1993. 170], 1993, 3. sz.,  212. oldal, etnoszociológia, recenzió

KOVÁCS Petra: Kinek jó? Az etnikai torzítás és a helyi közpolitikai folyamatok Közép- és Kelet Európában. [Fordította: Katona Zsuzsa] , 2002, 2. sz.,  107-128. oldal, pszichoszociológia

OROSZ Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban. Kárpátaljai helyzetkép, 2001, 4. sz.,  159-180. oldal, oktatásszociológia

EILER Ferenc: Nemzetközi kisebbségi kongresszusok a két világháború között , 1996, 3. sz.,  158. oldal, politikatörténet

CSÁKY Á. Zseyke: Együttműködés? Magyarország képviselői az Európai Parlamentben , 2008, 1. sz.,  120-141. oldal, politikatörténet

SOMSSICH Réka: A nyelvi kérdés az Európai Unió intézményeinek gyakorlatában (problémák azonosítása, felvetések), 2003, 2. sz.,  181-235. oldal, nyelvpolitika

CSERESNYÉS Ferenc: Újabb európai kisebbségvédelmi törekvések. Harmadik Nemzetközi Kisebbségi Szeminárium, 1997. május 16-19. Európa Ház. Neumart in Steinmark, 1997, 3-4. sz.,  189-194. oldal, kisebbségtörténet, konferencia

BORSOS Angéla: Finnországi kisebbségek - finn kisebbségek. Szerk. Várady Eszter, Budapest, Kalevala Baráti Kör 1944. 106 p., 1995, 4. sz.,  197-199. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KÖPF Eszter Mária: Beszélgetés Henrik Laxszal és Christian Brandttal, a finnországi svéd kisebbség két prominens képviselőjével. { az interjúkat Köpf Eszter Mária készítette] , 2000, 1. sz.,  43-53. oldal, kisebbségtörténet, interjú

ROZIN Vagyim Merkovics: A szibériai őslakossággal foglalkozó politika újabb tapasztalatai (Fordította: Tóth István), 1994, 4. sz.,  128-142. oldal, etnoszociológia

HADAS Miklós: Határtérség és modernizáció. Mobilitási folyamatok és attitüdök a magyar-szlovák-ukrán hármas határ körzetében, 1994, 2. sz.,  31-44. oldal, etnoszociológia

KÁNTOR Zoltán: Kisebbség és geopolitika. Pataki Gábor Zsolt: Étude géopolitique des minorités hongroises. [...]. Paris - Budapest - Szeged, Institut Hongrois de Paris, 2005., 2005, 4. sz.,  169-176. oldal, geopolitika, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

FÁBRI István: Magyar nyelvű felsőoktatás és tudományosság a Kárpát medencében, 2001, 4. sz.,  132-157. oldal, oktatásszociológia

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz.,  157-. oldal, politikatörténet/politológia

FERENC Viktória: A kisebbségi magyar felsőoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok, 2010, 3. sz.,  59-90. oldal, oktatáspolitika

GYERTYÁNFY András: Migráció, régiók, egységes piac. Az Európai Unió keleti bővítése és a határon túli magyarok , 2002, 3. sz.,  117-138. oldal, nemzetközi jog

SISELINA Ljuba: A közel külföldön élő oroszok és Oroszország [Fordította Deák András], 2000, 1. sz.,  167-186. oldal, politikatörténet/politológia

ERŐSS Gábor: Az idegen, filmnyelven szólva. Külföldiek és kisebbségek a magyar filmekben. Filmtár-szótár, 2005, 4. sz.,  77-129. oldal, filmtörténet- és kritika/médiaszociológia

***: Halász Iván - Majtényi Balázs (szerk): Regisztrálható-e az identitás? Budapest, Gondolat Kiadó - MTA, Jogtudományi Intézet, 2003., 2003, 4. sz.,  196-197. oldal, polgárjog, recenzió

***: Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok, 1918-1945. Udvari István (szerk., előszó): [...] Nyíregyháza, 2005. 552 p. : II. A Magyarországhoz való visszatérés után, 1939-1945. [...], 2005. 445 p., 2005, 3. sz.,  207-209. oldal, társadalomtörténet, recenzió

MÁK Ferenc: A legboldogabb ország a statisztika tükrében. Milan Lucic: Polozaj i prava manjina u Vojvodini. Pokrajinski sekretariat za informacije, Novi Sad, 1993., 1994, 2. sz.,  220-223. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

UDVARNOKY Virág: Elhunyt korszakról vagy jót, vagy semmit Magyarországi szerbek és horvátok a Kádár-korszak kisebbségpolitikájáról., 2006, 4. sz.,  96-120. oldal, antropológia

TÓTH István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez, 1991, 2. sz.,  130-147. oldal, kisebbségtörténet

BRAUN László ; CSERNICSKÓ István , MOLNÁR József: Merre visz a „cigány út”? Magyar anyanyelvű cigányok Kárpátalján, 2010, 1. sz.,  96-140. oldal, kisebbségkutatás/etnikai földrajz/demográfia

TÓTH István: Katolikus Szemle, A római Külföldi Magyar Katolikus Akció folyóirata, 1991, 1. sz.,  210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

CSERNICSKÓ István: Az ukrán nyelv Kárpátalján, 1998, 1. sz.,  5-48. oldal, politikatörténet

GULÁCSI Géza: Kisebbség és önigazgatás Kárpátalján, 1991, 1. sz.,  93-98. oldal, politológia

STEINACKER Ruprecht: Kárpáti németek a mai Szlovákia területén, 1992, 1. sz.,  64-76. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

CONVERSI Daniele: A sima átmenet: Spanyolország 1978-as alkotmánya és a nemzetiségi kérdés [Fordította: Sisák Gábor], 2003, 3. sz.,  3-36. oldal, politikatörténet/politológia

FÖLDES Csaba: A kelet-európai németek: tegnap, ma - és holnap? Max Gleissl - Barbara Mai: Die deutschen im Osten. Weistkreutz Verlag, Berlin-Bonn, 1988,1990 ; Joachim Born - Sylvia Dickgiesser: Deutschsprachige Minederheiten [...] . Mannheim, 1989 ; Deutsch als Muttersparche in Ungarn [...]. Stuttgart, 1990, 1992, 1. sz.,  192-197. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

KOVÁCS Nóra: A közép-kelet-európai kisebbségekről. [A kisebbségek helyzete Közép-Kelet-Európában és Magyarországon. VEAB, Komárom, 1997. 216 p., 1991, 4. sz.,  179-180. oldal, kisebbségtörténet

BÁN D. András: Kisebbség és politika. [Minorities in Politics. Bratislava Symposium II. held on November 13-16. 1991. Ed. Jana Plichtova, (...) Bratislava, 1992. 287 p., 1993, 1. sz.,  196-198. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SZARKA László: Kísérletek a kelet-közép-európai kisebbségek leírására. Révész László: Minderheitenschicksal in der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie [...]. Wien, Wilhelm Braumüller Verlag, 1990. 453 p., 1992, 1. sz.,  186-191. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SZESZTAY Ádám: Lengyel kisebbségek a Szovjetunió utódállamaiban, 1993, 2. sz.,  30-58. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZARKA László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium tevékenységéről, 1990, 1. sz.,  49-65. oldal, politikai dokumentumok/kisebbségtörténet

HALÁSZ Iván: A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze?, 2004, 4. sz.,  18-35. oldal, politológia

***: Kántor Zoltán - Majtényi Balázs (szerk): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest, Rejtjel, 2005., 2005, 3. sz.,  198-199. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

EPLÉNYI Kata: A kisebbségkutatás ABC-je. Kántor Zoltán - Majtényi Balázs (szerk): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Budapest, rejtjel, 2005., 2006, 1. sz.,  238-245. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

OLÁH József: Romák társadalmi kirekesztése vagy társadalmi befogadása?, 2006, 1. sz.,  198-214. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

VOGEL Sándor: Újabb kísérlet a nemzeti kisebbség meghatározására. Nicola Girasoli: National Minorities. Who Are They? Budapest, Akadémiai Kiadó, 1995. 111 p., 1995, 3. sz.,  198-201. oldal, politológia, recenzió/nemzetközi jog, recenzió

PAP András László: Kisebbségek a jog színe előtt. A fogalom-meghatározás nehézségei az országgyűlési biztosok beszámolói és a kormány tervezetének tükrében , 2003, 4. sz.,  52-76. oldal, polgárjog

VARANNAI Zoltán: Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1995. 400 p., 1996, 2. sz.,  192-195. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

***: A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének két állásfoglalása a magyarországi szervezeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos teendőkről, 1991, 2. sz.,  211-212. oldal, politikai dokumentumok

ÖLLŐS László: Emberi jogok - nemzeti jogok, 2003, 4. sz.,  3-36. oldal, jogfilozófia

***: Majtényi Balázs - Vizi Balázs (szerk.): Európa kisebbsége A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban. Budapest, Gondolat, 2005., 2005, 3. sz.,  209-210. oldal, nemzetközi jog, dokumentumok

MAJTÉNYI Balázs: A kisebbségek egyenlősége a törvény színe előtt, 2003, 4. sz.,  37-51. oldal, jogfilozófia

ALFREDSSON Gudmundur: Kisebbségi jog: nemzetközi standardok és ellenőrzési mechanizmusok, 1998, 4. sz.,  5-31. oldal, nemzetközi jog

ALFREDSSON Gudmundur: Kisebbségi jogok és demokrácia. [Fordította és átdolgozta: Bíró Anna Mária], 1992, 3. sz.,  50-60. oldal, nemzetközi jog

VÁRFALVI Attila: Cseh törvény a nemzeti kisebbségek jogairól, 2001, 3. sz.,  222-235. oldal, alkotmányjog

***: Majtényi Balázs - Vízi Balázs (szerk): A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai (Dokumentumgyűjtemény. Budapest, Gondolat Kiadó [...], 2003, 2003, 4. sz.,  195-196. oldal, politikai dokumentumok, recenzió

VOGEL Sándor: A kisebbségi jogok kérdése Ausztriában, 2001, 3. sz.,  190-221. oldal, alkotmányjog

SALAT Levente: Multikulturális demokrácia?, 2002, 1. sz.,  206-225. oldal, politológia

BAKA András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról, 1990, 4. sz.,  59-66. oldal, politológia/jogtudomány

BODÁNÉ PÁLOK Judit: Kisebbségi jogok és intézmények Magyarországon, 1996, 1. sz.,  125-141. oldal, politológia/adminisztráció

BÁLINT Pál: Kisebbségek címszavakban [Etnikumok enciklopédiája. Szerkesztette a Minority Rights Group. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1993.] , 1993, 2. sz.,  214-218. oldal, kisebbség-enciklopédia, recenzió

KISS Katalin: Europa ethnica. Nationalitätfragen. Questions Ethniques. Problems of Nationalities (50.) 1993. 1-2, 1993, 3. sz.,  228-229. oldal, kisebbségtörténet, sajtószemle

SZARKA László: Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások. Válogatta, a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeállította Balázs Sándor. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1993. 253., 1993, 4. sz.,  205-206. oldal, politikai publicisztika, recenzió

***: Kisebbségi kérdés a Közép-Európa folyóiratokban, 1991, 1. sz.,  211-213. oldal, kisebbségtörténet, sajtóanalízis

AMMENDE Ewald: Az európai nemzeti kisebbségek képviselői számára rendezendő konferencia szükségességének indokai, irányelvei és programja, 1996, 3. sz.,  158-167. oldal, politikai dokumentumok

ZEPECZANER Jenő: Pana Virgil: Minoritatile etnice din Transilvania intre anii 1918-1940. Drepturi si privilegii. Târgu-Mures, Tipomur, 1995. 311 p., 1996, 4. sz.,  184-187. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

ANDRÁS Károly: Kisebbségi szimpózium Bécsben, 1992, 2. sz.,  200-203. oldal, kisebbségpolitika, szimpózium

SZARKA László: A magyar kisebbségek Magyarország szomszédországi kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  57-63. oldal, politikatörténet/politológia

***: Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus. Budapest, Osiris, 2006, 2006, 3. sz.,  147-148. oldal, politológia, recenzió

BÁN D. András: Dokumentumok csehszlovákiai magyar ellenzéki politikusok R. W. Seaton-Watsonnal folytatott megbeszéléseiről, 1992, 1. sz.,  134-152. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

ANDRÁSSY György: Etnikai kisebbségek és emberi jogok, 1993, 2. sz.,  68-80. oldal, politológia/politikai filozófia

ANDRÁS Károly: Tények és problémák a magyar kisebbségek egyházi életében, 1991, 3. sz.,  13. oldal, vallásszociológia

ZALATNAY István: Etnikai közösség: kihívás és feladat az egyházak számára régiónkban, 1991, 3. sz.,  3-12. oldal, vallásszociológia

SCHÄFFER Adrienne: A kisebbség fogalmáról. [Ramaga Philip; Relativity of the Minority Concept. Human Rights Quarterly 14. 1992 ; Ramaga Philip he Bases of Minority Idetity. Human Rights Quarterly 14, 1992 409-428 p.] , 1993, 1. sz.,  189-192. oldal, kisebbségkutatás, sajtószemle/politológia, sajtószemle

LÁSZLÓ Mónika: Interkulturális ismeretek az általános iskolai tankönyvekben, 1996, 1. sz.,  171190. oldal, esettanulmány

SEEWANN Gerhard: A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésének tipológiai összehasonlítása 1918-1980, 1992, 1. sz.,  23-31. oldal, politológia/kisebbségkutatás

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz.,  108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

MOLNÁR Olga Borbála: Regisztrálható-e az identitás? (A szabad identitásválasztás és a nemzeti hovatartozás regisztrálása), 2002, 3. sz.,  149-156. oldal, kisebbségkutatás

FÖGLEIN Gizella: A magyarországi nemzeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozása, 1997, 1. sz.,  35-64. oldal, jogtörténet

GEHÉR József: A kulturális népírtás fogalma és tilalmának jogi lehetőségei. A Ceausescu-féle kisebbségpolitika, 1991, 3. sz.,  194-201. oldal, nemzetközi jog

GÁLL Ernő: Kisebbség a kisebbségben, 1993, 2. sz.,  81-98. oldal, kisebbségtörténet

SUNDHAUSSEN Holm: A délkelet-európai kisebbségek migrációs vesztességei a 20. században, 1994, 4. sz.,  3-14. oldal, politológia

ENTZ Géza Antal: Georg Brunner - Günther H. Tonch: Der Minderheitenschutz in Ungarn und in Rumänien, 1996, 3. sz.,  203-205. oldal, jogtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

TÓTH Károly Antal: A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete. (Tanulmányvázlat), 1990, 4. sz.,  34-51. oldal, nemzetközi jog

ERMACORA Felix: Teremts békét, törődj a kisebbségekkel! Népcsoport és kisebbségvédelem mint európai feladat, 1994, 1. sz.,  16-26. oldal, politológia/nemzetközi jog

BÍRÓ Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmairól és intézményeiről, 1992, 4. sz.,  1-26. oldal, nemzetközi jog/politológia

TÖRZSÖK Erika: Szempontok a nemzeti kisebbségek nemzetközi charta-tervezetéhez, 1990, 4. sz.,  52-58. oldal, nemzetközi jog

***: Részletek a Magyarországi Nemzeti kisebbségek Uniójának programnyilatkozatából, 1991, 1. sz.,  184-185. oldal, politikai dokumentumok

BALLA Gyula ; DIPPOLD Péter: A szomszéd országok magyarságának ügye a magyarországi független (szamizdat) kiadványokban (1976-1986), 1991, 1. sz.,  162-183. oldal, politikatörténet/művelődéstörténet/bibliográfia

***: Rogers Brubaker- Feischmidt Margit - Jon Fox- Gancea Liana: Nationalist Politics and Everiday Ethnicity in a Transilvanian Town. Princetown-Oxford, Princetown University Press, 2006., 2006, 4. sz.,  166-168. oldal, politológia, recenzió/etnoszociológia

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

NIESSEN James: Vallás és nemzetiség Erdélyben a századfordulón. Adalék Jászi Oszkár asszimiláció-elméletéhez, 1991, 3. sz.,  38-64. oldal, vallásszociológia/egyháztörténet

BAKK Miklós: Elit és kisebbségi társadalom. Bíró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák? KAM[...] és Pro-Print Könyvkiadó közös kiadása, Csíkszereda, 1998., 1999, 3-4. sz.,  272-278. oldal, antropológia, recezió

VINCZE Gábor: A romániai magyar kisebbség politikai intézményrendszere (1944-1953), 1997, 2. sz.,  68-84. oldal, politikatörténet/intézménytörténet/kisebbségtörténet

OLTI Ágoston: A Romániai Kommunista Párt és a romániai nemzetiségi/területi kérdés a két világháború között, 2007, 1. sz.,  109-132. oldal, politikatörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 1. (Aide memoire) Az erdélyi magyarság problémái, 1993, 2. sz.,  171-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

ORBÁN Sándor: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól, 1993, 2. sz.,  163-170. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 2. "A Romániai Magyar Népi Szövetség nevében", 1993, 2. sz.,  175-180. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 3. A Magyar Népi Szövetség 1945. november 16. és 20. között Marosvásárhelyen tartott országos intézőbizottsági gyűlésének jegyzőkönyvéből, 1993, 2. sz.,  181-196. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 4. Luca László beszéde, 1993, 2. sz.,  197-202. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

DOBOSSY László: Gondolatok két Fábry-könyv kapcsán. Fábry Zoltán: Merre vagy Európa? Kisebbségek a vádlottak padján. Pozsony, Pannonia Kiadó, 1991. ; Fábry Zoltán: Üresjárat 1945-1948. [...] Pozsony-Budapest, Regio-Kalligram-Madács, 1991. , 1992, 1. sz.,  202-208. oldal, politikai esszé, recenzió/memoár-irodalom, recenzió

BOROS Ferenc: Két szlovák demokrata a nemzetiségi kérdésről. Mikulas Dzurinda: Kde je vola, tam je cesta. Moj maraton. Bratislava: L.C.A. Koloman Kertész Bogata, 2002. 111 p. : Peter Zajac: Másnapos ország. Esszék tanulmányok. -Ford: Zöldes Piroska] Pozsony, Kalligram, 2002. 301 p., 2003, 1. sz.,  176-180. oldal, politikatörténet, recenzió/politológia, recenzió

SZARKA László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban, 1990, 3. sz.,  231-244. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BÍRÓ Gáspár: Kisebbségek és kollektív jogok, 1991, 2. sz.,  148-155. oldal, politológia

GULYÁS Miklós: A svédországi kisebbségek könyvtárszolgálata, 1992, 4. sz.,  154-163. oldal, művelődéstörténet/könyvtártörténet

MÉSZÁROS András: Mintha-lét és filozófia avagy van-e helye a filozófiának a kisebbségi kultúrában?, 1990, 3. sz.,  1-13. oldal, filozófia

TÓTH Pál Péter: Kreativitás és stressz a kisebbségben élő magyarság körében, 1991, 2. sz.,  156-166. oldal, politológia/pszichoszociológia

DÁVID Zoltán: Esztergom megye rövid népesedéstörténete, 1993, 4. sz.,  87-98. oldal, történeti demográfia/etnoszociológia

GALDIA Marcus ; HÖPP Karin: Nyelvi kisebbségek - kisebbségi nyelvek. [European Communities-Comission: Linguistic minorities in the European Community: Linguistic minorities....Office for Official Publications of the European Communities, 1990. 68], 1992, 2. sz.,  211-212. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

SZABÓ Péter: Radó Péter: Asszimiláció és nyelvhasználat (Nemzeti kisebbségek Magyarországon) Budapest, 1992. Citoyen Kiadó, 1993, 2. sz.,  220-221. oldal, etnoszociológia, recenzió

SÁNDOR Klára: Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség, 1995, 4. sz.,  121-148. oldal, nyelvészet/szociolingvisztika

LANSTYÁK István: Az anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körüményei között, 1994, 4. sz.,  90-116. oldal, szociolingvisztika

SKUTNABB-KANGAS Tove: A kisebbségi oktatás fejlődésének szakaszai, 1994, 2. sz.,  3-18. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

KOVÁCS G. László: Sona Gabzdilova: Skoly s mad'arskym vyucovacim jazykom na Slovensku [...]. Kosice, 1991. 53 p., 1993, 1. sz.,  209-210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

DOLNÍK Erzsébet: A szlovákiai magyar oktatásügy helyzete, 1994, 3. sz.,  28-45. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

CSERKÓ Ferenc: A kisebbségi önkormányzatok közjogi státusa, működésük meghatározó területei, 1998, 4. sz.,  39-52. oldal, jogtudomány

***: Gál Kinga (szerk): Minority Governance in Europe. [...] Budapest, European Centre for Minority Issues [...], 2002, 2003, 4. sz.,  193-195. oldal, politológia, recenzió

ÁCS Zoltán: A bolgár, görög és örmény országos önkormányzatok (1195-1998), 1998, 4. sz.,  72-85. oldal, etnoszociológia/jogtudomány

KÁLLAY Ernő: Az abonyi cigány kisebbségi önkormányzat működése, 1998, 4. sz.,  99-110. oldal, etnoszociológia/esettanulmány

EILER Ferenc ; KOVÁCS Nóra: A kisebbségi önkormányzatok rendszere Magyarországon, 2000, 3. sz.,  81-111. oldal, alkotmányjog

EILER Ferenc: Az országos német, szlovák és horvát kisebbségi önkormányzatok első négyévi működésének tapasztalatai, 1998, 4. sz.,  53-71. oldal, jogtudomány

KOVÁCS Nóra: Egy magyarországi rác falu horvát kisebbségi önkormányzatának működési tanulságai, 1998, 4. sz.,  68-98. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia/jogtudomány

RÁTKAI Árpád: Kisebbségi önkormányzati választások 2002-ben, 2003, 4. sz.,  90. oldal, etnoszociológia

DONÁTH Péter: Lux Gyula emlékezete, 1997, 1. sz.,  195-200. oldal, művelődéstörténet/biográfia

NIEDERHAUSER Emil: Donáth Péter: Iskola és politika. Az állami német nemzetiségi tanítóképzés magyarországi történetéhez 1919-1944. Budapest, 1966. 299 p. , 1997, 1. sz.,  204-206. oldal, művelődéstörténet, recenzió

SZARKA László: Schlett István: Kisebbségnézőben. Beszélgetések és dokumentumok. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1993. 270 p., 1993, 1. sz.,  203. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

HALUSKA Veronka: Andruska Peter: Literarna tvorba Slovakov z Dolnej zeme. Bratislava, Vydavatel'stvo ODKAZ, 1994. 168 p., 1995, 4. sz.,  204-207. oldal, irodalomtörténet, recenzió

BORSOS Angéla: Kiss József: Múltfaggatás és kisebbségi önértéktudat. Pozsony, Kalligram 1996. 195 p., 1996, 2. sz.,  198-200. oldal, politikai publicisztika, recenzió

SÁNDOR Annamária: A Magyarságkutató Intézet 1990. évi tevékenységéről, 1990, 4. sz.,  222-223. oldal, intézménytörténet/tudománytörténet

RADÓ Péter: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjának 1992-1994. évi munkaterve, 1992, 3. sz.,  202-206. oldal, intézménytörténet

BÍRÓ A. Zoltán: A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport 1991. évi tevékenysége, 1992, 3. sz.,  206-209. oldal, intézménytörténet

SZARKA László: Kisebbségkutatás. Szemle a hazai és külföldi irodalomból. (3) 1994. 116 p., 1994, 1. sz.,  228-229. oldal, kisebbségtörténet, lapszemle

BÁRDI Nándor: Egy fontos forrásfeltárás tanulságai. Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai 1919-1944. [...] Budapest, Teleki László Alapítvány, 1995 732 p., 1996, 1. sz.,  197-203. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

GYUROK János: A pécsi Horvát Intézet, 1992, 3. sz.,  202-206. oldal, intézménytörténet

***: Kisebbségkutatás Magyarországon - Műhelyek, kiadványok, rendezvények, 1990, 4. sz.,  222. oldal, szerkesztőségi írások

VOGEL Sándor: The Protection of Ethnic and Liguistic Minorities in Europe. Edited by John Packer and Kristian Myntti . Turku. Abo Akademi University Institute for Human Rights, 1993, 1994, 3. sz.,  185-187. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

BAMBERGER-STEMMANN Sabine: KIsebbségvédelem kontra konfliktusmegelőzés? Martin Scheuermann: Minderheittenschutz contra Konfliktverhütuung? [...] Marburg: Verlag Herder Institut, 2000 [...]XIV u. 518 S., Karte [Fordította: Eiler Ferenc], 2001, 3. sz.,  279-282. oldal, politikatörténet, recenzió

SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: Nemzetközi szervezetek és kisebbségvédelem 1945 után, 1993, 1. sz.,  18-31. oldal, nemzetközi jog

HERCZEGH Géza: A kisebbségek védelmének kérdése a nemzetközi jogban, 1991, 1. sz.,  88-93. oldal, nemzetközi jog

MAJTÉNYI Balázs: A kisebbségvédelem elmélete és dokumentumai. Kardos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák. Budapest, Gondolat Kiadó, 2007., 2007, 2. sz.,  228-234. oldal, nemzetközi jog, recenzió

BÍRÓ Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem legújabb fejleményei [A tanulmány első részét az1992/4. számunkban közöltük...], 1993, 1. sz.,  32-51. oldal, nemzetközi jog/politológia

VÁRADY Tibor: Kollektív kisebbségi jogok és a jogvédelem problémái - jugoszláv eset, 1992, 3. sz.,  37-49. oldal, politológia/politikatörténet/nemzetközi jog

SZALAYNÉ SÁNDOR Erzsébet: Monográfia a nemzetközi kisebbségvédelemről. Kovács Péter: Nemzetközi jog és kisebbségvédelem. Budapest, Osiris Kiadó, 1996. 238 p., 1996, 2. sz.,  177-181. oldal, nemzetközi jog, recenzió

KOVÁCS Péter: Az európai kisebbségvédelmi kodifikáció legújabb eredménye. Az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezményének margójára , 1994, 4. sz.,  143-156. oldal, nemzetközi jog

***: A Nemzeti kisebbségek védelmének keretegyezménye [A keretegyezmény cikkelyes részének előzetes szövege, nem hivatalos fordításban], 1994, 4. sz.,  157-166. oldal, politikai dokumentumok

***: Varga Zs. András: Ombudsmanok Magyarországon. Az országgyűlés biztosai és az alkotmány védelme. Rejtjel kiadó, Budapest, 2004., 2004, 2. sz.,  200-202. oldal, alkotmányjog, recenzió

SOMOS Péter: A kisebbségi lét határvonalai [Honismeret az alapiskolák 4. osztálya számára. Tankönyv], 1990, 2. sz.,  161-180. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia

***: Koppenhágai Nyilatkozat. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet emberi dimenziójával foglalkozó konferencián elfogadott dokumentum IV. fejezete, 1991, 2. sz.,  205-208. oldal, politikai dokumentumok

PALÁGYI Tivadar: Kisebbségek a Közel-Keleten. Minorités au Proche-Orient. Dossier coordonné par Rochdy Alili et Paul Balta. Hommes & Migrations Nr. 1172-1173, janvier-février 1994., 1995, 1-2. sz.,  220-223. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

***: Blénesi Éva - Mandel Kinga (szerk): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-európában, 2002-2004. Budapest, gondolat - MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004., 2004, 4. sz.,  165-199. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről, 2009, 3. sz.,  3-4. oldal, kisebbségkutatás, ankét/szerkesztőségi írások

GERGELY A. András : Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  5-11. oldal, kisebbségkutatás, ankét

BAUMGARTNER Gerhard: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  12-17. oldal, kisebbségkutatás, ankét

BODÓ Barna: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  18-21. oldal, kisebbségkutatás, ankét

ERIKSEN Thomas Hylland: A társadalmi és kulturális integráció komplexitása, 2008, 4. sz.,  3-23. oldal, pszichoszociológia/antropológia

LAGZI Gábor: Változások a lengyel nemzetiségi politikában és a kisebbségi helyzet megközelítésében (1944-1989) {Eugeniusz Mironowicz: Polityka narodowosciova PRL. Bialystok, Bilaroruskie Towarzystwo Naukowe, 2000. 284 p.], 2001, 1. sz.,  223-233. oldal, társadalomtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

GOMBOS Gyula: Nemzeti kisebbségek Lengyelországban. [Zbigniew Krucz (szerk): Mnieszoeci narodnowe w Polsce (Nemzeti kisebbségek Lengyelországban) Wroclaw. 1997, [...] 210 p.], 1999, 2. sz.,  213-218. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnoszociológia, recenzió

GRZEGORZ Janus: Nemzeti kisebbségek a mai Lengyelországban [Fordította Éles Márta], 1994, 1. sz.,  34-58. oldal, történeti demográfia/politikatörténet/etnoszociológia

MAGOCSI Paul Robert: 1989 és Kelet-Közép-Európa nemzeti kisebbségei [Bán D. András fordítása], 1991, 2. sz.,  98-107. oldal, politológia

ORBÁN Viktor: A liberális kisebbségpolitika alapkérdéseiről, 1991, 1. sz.,  121-123. oldal, politológia

LŐRINCZ Csaba: Liberalizmus és kollektív jogok. Konferencia Dunaszerdahelyen, 1991. január 11-13, 1991, 1. sz.,  201. oldal, politológia, recenzió

BÍRÓ Gáspár: Kollektív jogok és contractus, 1997, 1. sz.,  3-33. oldal, jogfilozófia

LOSONC Alpár: Nyugatról Keletre. [Can LIberal Pluralism Be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relationships in Eastern-Europe. ( ed. By Will Kymlicka and Magda Opalski), Oxford University Press, 2001.], 2002, 3. sz.,  186-199. oldal, politikai filozófia, recenzió

KONTRA Miklós: Lingvicizmus. Tove Skutnabb-Kangas: Languagage, Literacy and Minorities. London, Minority Rights Group, 1992, 1. sz.,  213-215. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

BOTTONI Stefano: A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1954), 2003, 3. sz.,  89-125. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GAGYI József: Határ, amely összeköt, 2003, 3. sz.,  126-148. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

TÓTH Judit: A diaszpóra a jogszabályok tükrében, 1999, 3-4. sz.,  46-92. oldal, jogtudomány

BORSODY István: A 20. századi magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében, 1990, 4. sz.,  1-18. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

RÁTKAI Árpád: A kisebbségi önkormányzatok legitimációhiánya, 2000, 3. sz.,  112-132. oldal, alkotmányjog

MOLNÁR Imre: Váradi Vilmos: Érdek és jogérvényesítés a kisebbségi törvény alapján. Budapest, 1994., 1994, 3. sz.,  187-189. oldal, polgári jog, recenzió

KATUS László: Egy kisebbségi törvény születése. Az 1868. évi nemzetiségi törvény évfordulójára, 1993, 4. sz.,  99-128. oldal, jogtörténet/politikatörténet

NIEDERHAUSER Emil: Kisebbségpolitika - a gyakorló politikus szemével. [Tabajdi Csaba: Az önazonosság labirintusa. A magyar kül- és kisebbségpolitika rendszerváltása], 1991, 4. sz.,  180-183. oldal, etnoszociológia, recenzió

SZESZTAY Ádám: Összefoglaló a magyarországi nemzetiségi politikáról. [Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.], 1991, 4. sz.,  183-188. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

DOBOS Balázs: A nemzeti és etnikai kisebbségek hatékony közéleti részvétele Magyarországon, 2009, 2. sz.,  125-142. oldal, kisebbségkutatás

SPIRA György: Széchenyi és a nemzetiségi kérdés, 1992, 1. sz.,  100-119. oldal, politikatörténet

SZARKA László: A szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szerepvállalásáról, 2000, 4. sz.,  122-149. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/politikai analízis

BRANDT Juliane: Joachim von Puttkamer: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn: Slowaken, Rumänien und Siebenbürger Sachsen in der Auseinnadersetzung mit der ungarichen Staatside 1867-1914. [...] Oldenburg: München, 2003. 531 p., 2005, 1. sz.,  134-138. oldal, oktatástörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

KÓSA András: Kisebbségi oktatással kapcsolatos panaszok az oktatási jogok biztosításának hivatalában , 2003, 3. sz.,  266-280. oldal, oktatáspolitika

MARIÁN Béla ; SZABÓ Ildikó: A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon, 2003, 3. sz.,  149-218. oldal, oktatásszociológia

IMRE Anna: Tanulók a nemzetiségi oktatásban, 2003, 3. sz.,  219-245. oldal, oktatásszociológia/etnoszociológia

KOCSIS Károly: A határmenti fekvés hatása a magyarországi és horvátországi Baranya kisebbségi településeire, 1992, 1. sz.,  153-174. oldal, etnoszociológia/demográfia

LOSONC Alpár: Központ és gravitáció. Bárdi Nándor: Tény és való - a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony, Kalligram, 2004., 2004, 3. sz.,  167-182. oldal, politikatörténet, recenzió/társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió/kapcsolattörténet, recenzió

FISCHER Holger: Az etnikai és vallási csoportok együttélése Magyarországon a legújabb németországi történetírásban, 1997, 1. sz.,  65-81. oldal, historiográfia

KÖPECZI Béla: Egy román kortárs a reformkori magyar politikai gondolkodásról, 1993, 2. sz.,  121-146. oldal, eszmetörténet/művelődéstörténet

GÁLL Ernő: Mi és "ők". Ellenségképek szerepe a mai magyar és román nacionalizmusban, 1991, 2. sz.,  119-129. oldal, pszichoszociológia/mentalitástörténet

MICHELA Miroslav: Emlékezet, politika, Trianon. A legújabbkori szlovák-magyar kapcsolatok"új kezdetének" kontextualizálása [Fordította: Simon Attila, 2007, 4. sz.,  81-92. oldal, historiográfia/politológia

GABZDILOVA Sona ; HOMISINOVA Maria: Az iskolaügy a szlovákiai magyar politikai pártok és mozgalmak tevékenységében [Fordította G. Kovács László], 1994, 3. sz.,  19-27. oldal, oktatáspolitika/művelődéspolitika

SZABÓ A. Ferenc: A második világháború utáni magyar-szlovák lakosságcsere demográfiai szempontból, 1991, 4. sz.,  49-71. oldal, történeti demográfia/politikatörténet

SZARKA László: Az összehasonlító kisebbségkutatás esélyei. Hösch Edgar - Seewan Gerhard (szerk): Aspekte ethnischer Identität. Ergebnisse der Forschungprojekts "Deutsche und Magyaren als Nationale Minderheiten in Donauraum". München, Oldenburg, 1991. 409 p., 1993, 1. sz.,  192-195. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

SZESZTAY Ádám: Nemzetiségi törekvések az 1956-os forradalomban, 1994, 2. sz.,  106-126. oldal, politikatörténet

KARSAI László: Cigánykérdés Magyarországon 1944-1945, 1991, 1. sz.,  124-143. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

DOBOS Balázs: Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon, 1948-1993 között, 2007, 3. sz.,  147-172. oldal, politikatörténet

SZUHAY Péter: Az 1992. évi kétegyházi "etnikai háború", 1993, 4. sz.,  31-54. oldal, esettanulmány/etnoszociológia

***: Németh Szilvia (szerk): Esély az együttnevelésre - Chance for integration. Országos Közoktatási intézet, Budapest, 2004. 270 p., 2005, 2. sz.,  190-191. oldal, oktatáspolitika

CSIPKA Rozália: A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében, 1992, 4. sz.,  164-167. oldal, intézménytörténet

KISS Katalin: Demeter Zayzon Mária: A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata - honos népcsoportok és bevándorlók. Budapest, Szerzői kiadás, 1994. 192 p., 1995, 3. sz.,  228-229. oldal, kisebbségszociológia, recenzió/etnoszociológia, recenzió

SZALAI Andrea: A "mi" és az "ők" határai, avagy a beások belülről, 1997, 1. sz.,  104-126. oldal, szociolingvisztika/antropológia/etnoszociológia

MÉSZÁROS Árpád ; FÓTI János: Nemzetiségek, etnikai csoportok a 20. századi Magyarországon, 1995, 3. sz.,  3-33. oldal, etnoszociológia/demográfia

***: László Szarka (szerk): Hungary and the Hungarian minorities: trends in the past and in our time.Boulder, Co.: Atlantic Research and Publications, 2004., 2005, 3. sz.,  199-200. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

PAPP Z. Attila: Itt és ott : integrációs kihívások a magyarországi kisebbségi és a határon túli magyar oktatásban, 2010, 4. sz.,  73-108. oldal, oktatás/kisebbségkutatás/etnoszociológia

FÜLEKI Katalin: Szétfoszlott etnicitás - A Kádár korszak a szlovákság emlékezetében, 2006, 4. sz.,  121-139. oldal, kisebbségtörténet/antropológia

***: Adatok a magyarországi kisebbségekről, 1992, 1. sz.,  216-219. oldal

***: Adatok a magyarországi kisebbségi önkormányzatok kialakulásáról és működéséről, 1997, 1. sz.,  127-155. oldal, politikai dokumentumok/etnoszociológia

***: Tájékoztató a nemzeti és etnikai kisebbségek részvételéről az önkormányzati választásokon (1994), 1997, 1. sz.,  155-159. oldal, politikai dokumentumok/etnoszociológia

DEMETER ZAYZON Mária: A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon. (Történeti előzmények és mai helyzetkép), 1998, 4. sz.,  111-128. oldal, kisebbségkutatás-történet

TILKOVSZKY Loránt: Az asszimiláció évtizedei. [Fehér István: Az utolsó percben. Magyarország nemzetiségei 1945-1990. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1993. 344.], 1993, 4. sz.,  184-186. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: Tilkovszky Loránt: nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig. Budapest, Ikva Kiadó, 1994. 164 p., 1995, 3. sz.,  225-226. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

DRAHOS Ágoston ; KOVÁCS Péter: A magyarországi nemzeti kisebbségek oktatásügye 1945-1990, 1991, 2. sz.,  167-192. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

VÁRADI Mónika Mária ; KOÓS Bálint: Német kisebbségi önkormányzatok és változó helyi társadalom, 2002, 2. sz.,  166-193. oldal, kisebbségkutatás

FÖGLEIN Gizella: Zilbauer György (szerk): A magyarországi németek elhurcolása és elűzése. Válogatott szemelvények a korabeli magyar sajtóból 1944-1948. Budapest, Országos Német Önkormányzat, 1996. 172 p., 1997, 1. sz.,  207-210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/sajtótörténet, recenzió

MOLNÁR Éva: Te tót(német) vagy! - mondta anyám magyarul, 1993, 1. sz.,  134-149. oldal, családszociológia/etnoszociológia

ARDAY Lajos: Demeter Zayzon Mária: Öntudatosodás és önfeladás között - Nemzetiségszociológiai vizsgálatok a Komárom-Esztergom megyei németek és szlovákok körében. Tatabánya, 1993. 134 p. , 1994, 3. sz.,  192-195. oldal, etnoszociológia, recenzió

STIPKOVITS Ferenc: Nehéz volt szlovénnak maradni, 1993, 1. sz.,  150-158. oldal, politikatörténet

DEMETER ZAYZON Mária: Adalékok a pilisvécsi szlovákok nyelvhasználatához, 1994, 1. sz.,  154-155. oldal, etnoszciológia, mélyinterjú

***: Levélváltás a magyarországi kisebbségi törvénytervezetről, 1991, 1. sz.,  186-188. oldal, politikai dokumentumok

NIEDERHAUSER Emil: A németség nehéz útja [Tilkovszky Lóránt: Német nemzetiség - magyar hazafiság. Tanulmányok a magyarországi németség történetéből. Pécs, JPTE TK Kiadói Irodája, 1997. 361 p.] , 1998, 2. sz.,  212-217. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SEEWANN Gerhard: A nyelv és a hagyomány megőrzésének lehetőségei [Wolf Tibor fordítása], 1990, 2. sz.,  52-63. oldal, etnoszociológia

SZARKA László: Haslinger Peter: Arad, November 1918. Oszkár Jászi und die Rumänen in Ungarn bis 1918 (= Zur Kunde Südeuropas II/19. Wien- Köln - Weimar, Bohlau Verlag 1993. 165.) , 1993, 3. sz.,  223-224. oldal, politikatörténet, recenzió

GARAMI Erika ; SZÁNTÓ János: Magyarországi szlovákok etnikai identitása, 1992, 2. sz.,  113-134. oldal, kisebbségszociológia

TÓTH István: Szlovák nemzetiségi törekvések a két világháború között, 1994, 1. sz.,  156-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

GUY Lázár: A kisebbségek szerepe a nemzeti identitás kialakulásában, 1995, 1-2. sz.,  28-63. oldal, pszichoszociológia/közvéleménykutatás

***: Bodó Barna: Talpalatnyi régiónk. Kolozsvár, KOMP-PRESS - Korunk Baráti Társaság, 2006., 2003, 4. sz.,  189-190. oldal, politológia, recenzió

FEISCHMIDT Margit: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  26-29. oldal, kisebbségkutatás, ankét

DEMETER M. Attila: Patriotizmus avagy nacionalizmus. A nemzetiségi/kisebbségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban és a mai angolszász filozófiában, 2006, 3. sz.,  31-48. oldal, politikai filozófia

TÓTH Zoltán: A történelmi Magyarország multikulturális hagyományai, 1994, 2. sz.,  145-156. oldal, antropológia

NEUMANN Victor: Multikulturális identitás a régiók Európájában - Bánát példája. A multietnikus, többnyelvű és többfelekezetű Bánát múltja és jelene, 1997, 3-4. sz.,  3-18. oldal, kisebbségtörténet/társadalomtörténet

SZABÓ Ildikó: Szocializációs folyamatok a muravidéki magyarok körében, 1994, 1. sz.,  128-144. oldal, etnoszociológia

KEATING Michael: Spanyolország új kisebbségi nemzetei és az európai integráció: új keretfeltételek az autonómia számára? [Fordította: Sisák Gábor), 2003, 3. sz.,  69-88. oldal, politológia/politikatörténet

ÖLLŐS László: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  91-93. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KISS Balázs: Nemzeti és nyelvi sokszínűség Közép-Európában. Tomasz Kamusella: The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Foreword by Professor Peter Burke). 2009. Basingstoke, UK: Palgrave, 1168 pp., 2009, 3. sz.,  197-201. oldal, politológia, recenzió

LOSONCZ Alpár: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  74-80. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MAJTÉNYI Balázs: Hol húzódnak a kisebbségvédelem határai (Nemzetértelmezések és a kisebbségek védelme), 2004, 4. sz.,  3-17. oldal, politológia/alkotmányjog

VOGEL Sándor: Német vélemény a kisebbségi kérdésről. Minderheiten im östlichen Mitteleuropa: deutsche und europäische Optionen. Hg. von Dieter W. Bricke. Stiftung Wissenschaft und Politik, Ebenhauser/Isartal Mai 1944. 222 p. , 1994, 3. sz.,  167-171. oldal, politológia, recenzió

GRADVOHL Paul: Magyarország, Európa és a kisebbségek. [L'Europe Centrale et ses minorités...Sous la direction de André Liebich et André Reszler. Paris PUF, 1993], 1993, 4. sz.,  187-191. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

BÍRÓ Béla: Zavarba ejtő "egyöntetűség" - Szubjektív észrevételek egy konferencia margójára - , 2001, 3. sz.,  236-246. oldal, konferencia

VÉKÁS János: Mi a nemzet?, 2002, 4. sz.,  212-246. oldal, politológia/politikatörténet

MIRNICS Károly: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  87-90. oldal, kisebbségkutatás, ankét

POMOGÁTS Béla: A kulturális regionalizmus hagyománya és jövője, 1991, 2. sz.,  89-97. oldal, művelődéstörténet/irodalomtörténet- és kritika

BRUBAKER Rogers: Nemzeti kisebbségek, nemzetesítő államok és anyaországok az új Európában [Erdősi Péter fordítása], 2006, 3. sz.,  3-29. oldal, politológia

BODÁNÉ PÁLOK Judit : Egy törvény története, 1993, 3. sz.,  182-192. oldal, politikatörténet/jogtörténet

PAVLOVICS Attila ; GYUROK János: Kisebbségek - érdekképviselet. Pécsi regionális tapasztalatok, 2005, 4. sz.,  131-150. oldal, etnoszociológia

MIRNICS Károly: Asszimilációs tényezők és asszimilációs politika Jugoszláviában (Vajdaságban), 1998, 2. sz.,  41-63. oldal, etnoszociológia/demográfia

MIRNICS Károly: A nemzeti kisebbségek asszimilációja a jugoszláviai és a nemzetközi jogelmélet tükrében, 1991, 1. sz.,  13-34. oldal, nemzetközi jog/politológia

GYURGYÍK László: Szlovákiai magyarok új népszámlálási adatai, 1992, 3. sz.,  82-96. oldal, demográfia/etnoszociológia

SEBŐK László: A horvátországi magyarok a statisztikák tükrében, 1992, 3. sz.,  118-134. oldal, demográfia/etnoszociológia

MIRNICS Károly: A népszámlálások és a vajdasági magyarok identitása, 1992, 3. sz.,  97-117. oldal, demográfia/etnoszociológia

SZARKA László: Új adatok a magyarországi nemzeti kisebbségekről. Czibulka Zoltán (szerk): 1990. évi népszámlálás. A nemzetiségi népesség száma egyes községekben (1960-1990). Budapest, Központi Statisztikai Hivatal, 1991. 107 p. , 1991, 2. sz.,  216-220. oldal, demográfia, recenzió

KÁDÁR Gyula: Népfogyatkozás. A romániai népszámlálás előkészítése és lebonyolítása, 1992, 3. sz.,  61-73. oldal, demográfia/politikai publicisztika

VARGA E. Árpád: Az 1992. évi népszámlálás előzetes nemzetiségi adatközlése, 1992, 3. sz.,  74-81. oldal, demográfia/etnoszociológia

TÓTH Károly ; PETŐCZ Kálmán: A kisebbségek nyelvhasználati és oktatási jogai Szlovákiában, 2009, 2. sz.,  125-142. oldal, kisebbségkutatás/jogtörténet

HORVÁTH István: A romániai nyelvpolitikák értékelése [Fordította Papp Z. Attila], 2009, 1. sz.,  3-16. oldal, nyelvpolitika

SKUTNABB-KANGAS Tove: Oktatásügy és nyelv. Többnyelvi sokféleség, vagy egynyelvű redukcionizmus, 1998, 3. sz.,  3-35. oldal, etnolingvisztika

KONTRA Miklós: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  53-61. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MAGYARI Nándor László: Marasztalnak, tehát megyünk. Gondolatok válság(ok)ról és elvándorlásról, 1991, 4. sz.,  110-120. oldal, pszichoszociológia

TRIFUNOVICS Andrea: Az Olaszországban élő kisebbségek helyzete, 1994, 2. sz.,  127-144. oldal, kisebbségtörténet/jogtörténet/politológia

RÉTI György: Újabb munkák az olaszországi kisebbségi politikáról. [Primo rapporto sullo stato delle minoranze in Italia. Roma, 1994 ; Elenco delle associazioni, intituzioni culturali, studiosi delle minoranze presenti in Italia. 1996 - Aspetti delle tradizioni e dei costumi popolari delle minoranze linguistiche in Italia. 1997, 1998, 1. sz.,  245-250. oldal, etnoszociológia, recenzió

BERTÉNYI Iván ifj.: Tárgyszerűen az ötvenes évekről [Deák Ágnes: ''Nemzeti egyenjogúsítás. Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon 1849-1860. Budapest, Osiris Kiadó, 399 p., 2001, 1. sz.,  259-272. oldal, politikatörténet, recenzió

DEÁK András: Orosz diaszpórapolitika a posztszovjet térségben, 2000, 1. sz.,  158-166. oldal, politológia

STIPKOVITS Ferenc: A Rába-menti szlovének történetéből, 1994, 2. sz.,  91-105. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

***: Új kisebbségi érdekeltségű magyar folyóiratok, 1990, 4. sz.,  229-231. oldal, szerkesztőségi írások/bibliográfia

BÁRDI Nándor : Kedves barátunk!, 2000, 2. sz.,  305-306. oldal, körlevél

***: A Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája [Fordította Dr. Kovács Péter], 1992, 4. sz.,  139-153. oldal, politikai dokumentumok/nemzetközi jog

ÉGER György: Multietnikus határtérségek Közép-Európában, 1993, 3. sz.,  34-55. oldal, etnoszociológia

KISS Gy. Csaba: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  49-52. oldal, kisebbségkutatás, ankét

CSEPELI György: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). Reflexió a rendszerváltás óta eltelt két évtized során bekövetkezett változásokról, 2009, 3. sz.,  22-25. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KÁNTOR Zoltán ; BÁRDI Nándor: AZ RMDSZ a romániai kormányban, 1996-200, 2000, 4. sz.,  150-186. oldal, politikatörténet/politológia/kisebbségtörténet

VOGEL Sándor: Kisebbségi dokumentumok Romániában, 1994, 2. sz.,  157-179. oldal, politikai dokumentumok

ROMÁN Ildikó: A magyar-román viszony alakulása 1937-1940 között, 1994, 3. sz.,  95-118. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

BOGDÁN Andrea ; MOHÁCSEK Magdolna: A nemzeti kisebbségek problémakörében illetékes közintézmények Romániában és a kisebbségi nyelvhasználat Romániában, 2009, 2. sz.,  47-68. oldal, kisebbségkutatás

MANDEL Kinga: Modernizálódó tanfelügyelőségek? Romániai magyar tanfelügyelők és minőségkoncepcióik, 2006, 1. sz.,  44-73. oldal, intézményszociológia, interjúelemzés

SZEGEDI Edit: Adalékok a romániai etnikumok közötti párbeszéd történetéhez 1918-1940 között, 1992, 1. sz.,  48-56. oldal, politikatörténet

ZÁKONYI Botond: A román múlt egy metszete [Livezeanu Irina: Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, and ethnic struggle 1918-1930. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. 340 p., 1998, 1. sz.,  230-239. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

MÁRTON Attila: Egy lépéssel közelebb. [Minoritatile nationale in România 1918-1925. A romániai nemzeti kisebbségek 1918-1925. Ed.: Adrian Adamache [...]Bucuresti, Arhivele Statului din România, 1995. 783 p., 1996, 4. sz.,  159-164. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SEBŐK László: Milyen nemzeti kisebbségek élnek Romániában? (RMDSZ-Füzetek 5. 1990.), 1991, 2. sz.,  222-223. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

VARGA E. Árpád: Az Erdély etnikai és felekezeti statisztikája története, 2009, 3. sz.,  121-166. oldal, történeti demográfia, kutatástörténet

VOGEL Sándor: A nemzeti kisebbségek Romániában. [Othmar Kolar: Rumânien und seine nationalen Minderheiten seit 1918 bis heute. Böhlau Verlag, Wien-Köln- Weimar, 1997. 584 p., 1998, 3. sz.,  197-203. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Interethnische- und Zivilisationbeziehungen im siebenbürgischen Raum. Historische Studien. Hrsg. von sorin Mitu, Florin Gogaltan. Klausenburg [...] Babes-Bolyai Universität, 1996. 290 p., 1997, 2. sz.,  205-206. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MÁRTON János: A romániai közoktatás finanszírozása, 2008, 2. sz.,  161-187. oldal, oktatásszociológia/közigazgatás

PAPP Z. Attila: Felnőttképzés és iskolarendszerű szakképzés viszonya (kisebbségi - romániai magyar - közegben), 2005, 2. sz.,  84-91. oldal, oktatáspolitika

FÓRIS-FERENCZI Rita: Értelmezési kontextusok a minőség fogalmához a romániai középfokú oktatásban, 2004, 2. sz.,  15-56. oldal, oktatáspolitika

MANDEL Kinga: Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében, 2004, 2. sz.,  57-78. oldal, oktatásszociológia

PAPP Z. Attila: Pedagógusok és minőségkoncepciók a romániai magyar közoktatásban (egy kérdőíves vizsgálat tanulságai), 2004, 2. sz.,  79-103. oldal, oktatásszociológia

PULAY Gergő: Etnicitás, állampolgárság és munkaerőpiaci kategorizáció, 2006, 2. sz.,  25-42. oldal, politikai szociológia/etnoszociológia

BAKK Miklós: Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után, 1999, 2. sz.,  80-116. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VERES Valér: A Kolozs és Kovászna megyei magyarok kisebbségi identitástudatának néhány vonása, 1997, 3-4. sz.,  319-357. oldal, etnoszociológia

GÖRÖMBEI Sára: Kisebbségjogi írások. Varga Attila: Nulla pax sine iustitia. Kalota Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002., 2003, 1. sz.,  152-160. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KÁNTOR Zoltán: Kisebbségi nemzetépítés. A romániai magyarság mint nemzetépítő kisebbség, 2000, 3. sz.,  219-241. oldal, politológia

SZŐCS Géza: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyzete és feladatai, 1991, 1. sz.,  98-101. oldal, politológia/politikatörténet

BÁRDI Nándor: A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között, 1997, 2. sz.,  32-67. oldal, kisebbségtörténet

SEBŐK László: Nemzetiségi Statisztikai Konferencia, Budapest, 1992 szeptember 2-5, 1992, 4. sz.,  180-182. oldal, demográfia, recenzió

SZARVAS Zsuzsa: Jávorszky Béla: Észak Európa kisebbségei. Budapest, Magvető,1991., 1991, 3. sz.,  223-226. oldal, kisebbségszociológia, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

RÁTKAI Árpád: A kisebbségi aktivitás új központja: Szeged, 1997, 1. sz.,  82-103. oldal, etnoszociológia

RÁC Lívia: A szerbiai oktatási rendszer finanszírozása és néhány kisebbségi vonatkozása , 2008, 2. sz.,  188-209. oldal, oktatásszociológia/közigazgatás

SZESZTAY Ádám: Párthatározat a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről 1959-ből, 1997, 1. sz.,  183-186. oldal, kisebbségtörténet

***: A SZLKP KB irodájának határozata a magyar dolgozók életével összefüggő néhány kérdésben, 1997, 1. sz.,  186-194. oldal, politikai dokumentumok

KOVAC Dusan: A szlovák-magyar kapcsolatok történeti kérdéseiről, 1990, 4. sz.,  82-91. oldal, historiográfia

NIEDERHAUSER Emil: Augustin Marko-Pavol Martinicky: A szlovák magyar viszony - múlt és jelen tükrében. Bratislava, 1996. Demokrácia és Humanizmus Védelmében Szlovák Tórsaság, 50 p., 1998, 3. sz.,  203-205. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

NÉMETH Szilvia ; RAVASZ Ábel: A kisebbségbe rejtett kisebbség: magyar romák Szlovákiában, 2010, 1. sz.,  3-43. oldal, kisebbségkutatás/demográfia

MOLNÁR Imre: Egy szlovákiai kisebbségi tárgyú közvéleménykutatás eredményeiről, 1991, 1. sz.,  199-200. oldal, etnoszociológia, recenzió

BERÉNYI Dénes: Bevándorlások és kivándorlások Nyugat-Szlovákiában. [Migráció. Szerk.Novák Veronika. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2001. 207 p.], 2002, 2. sz.,  267-270. oldal, etnoszociológia, recenzió/demográfia, recenzió

GYURGYÍK László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2002, 1. sz.,  121-150. oldal, etnoszociológia

***: Révkomáromi dokumentumok. A dél-szlovákiai önkormányzati képviselők, polgármesterek és parlamenti képviselők országos naggyűlésén elfogadott állásfoglalás, 1994, 1. sz.,  191-199. oldal, politikai dokumentumok

ZELOVA Alena: A nemzeti kisebbségek identitása Szlovákiában [Székely Dániel fordítása], 1991, 1. sz.,  57-65. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

SZABÓ Rezső: A szlovákiai magyarság politikai képviseletének megújulása, 1991, 1. sz.,  110-113. oldal, politikatörténet

DURAY Miklós: Önigazgató kisebbségek - reflexiók, 1990, 2. sz.,  64-69. oldal, politológia

BOROS Ferenc: A szlovákiai magyarság az elmúlt évtizedek magyar-csehszlovák kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  175-181. oldal, politikatörténet

BOROS Ferenc: Magyarkérdés a szlovák politikában (2001-2002). Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spolocnosti. I-II. Institut pre verejne otazky. Bratislava, 2002. 1012 p., 2003, 2. sz.,  257-265. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Kisebbségek konfliktusközelben. [Bakker, Edwin: Minority Conflicts in Slovakia and Hungary? [...] Gröningen, Labirint Publication, 1997. 279 p., 1998, 1. sz.,  207-215. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

BARABÁS Béla ; KOVÁCS Éva ; MOLNÁR Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. A szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák diákjainak nemzeti azonosságtudatáról, 1990, 3. sz.,  191-219. oldal, kisebbségszociológia

GÖRÖMBEI Sára: Magyar nyelvi jogok Szlovákiában a Nyelvi Karta tükrében, 2001, 3. sz.,  163-189. oldal, nemzetközi jog/alkotmányjog

GERGELY A. András: Bújtatott történelem, rejtett identitás. [Szakál Gyula: túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében (1957-1990). Budapest Győr-Pozsony., MTA [...] 1997, 168 p., 1997, 3-4. sz.,  181-188. oldal, etnoszociológia, recenzió/politológia, recenzió

SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között - II. rész, 1990, 3. sz.,  163-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

HAMBURGER Judit: A szlovákiai magyarokról - másképpen. [KUsy. Miroslav: Cos nasimi mad'armi. (Mi legyen a magyarjainkkal?). Bratislava, Kalligram, 1998. 230 p., 1998, 1. sz.,  215-221. oldal, politológia, recenzió

VOGL Márk: A Nyelvi Karta szlovákiai alkalmazásának problémái, 2009, 1. sz.,  17-60. oldal, nyelvpolitika/politikatörténet

HAJÓS Ferenc: A szlovéniai magyarok képviselete és önkormányzata, 1991, 1. sz.,  107-109. oldal, politikatörténet

SISELINA Ljuba: A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság, 1992, 2. sz.,  166-174. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SISELINA Ljuba: Orosz "Trianon", 1993, 2. sz.,  3-29. oldal, politológia/politikatörténet/etnoszociológia

GAGYI József: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  30-33. oldal, kisebbségkutatás, ankét

ÉGER György: A történeti Gömör déli részének társadalomstatisztikai jellemzői, 1990, 3. sz.,  75-96. oldal, demográfia

TÓTH Mihály ; CSERNICSKÓ István: Az ukrajnai kisebbségi jogalkotásfejlődése és két részterülete: a névhasználat és a politikai képviselet, 2009, 2. sz.,  69-107. oldal, kisebbségkutatás/jogtörténet

PÁZMÁNDI Zsuzsanna: Az urbanizáció hatása a szlovákiai, vajdasági magyar és német kisebbségek asszimilációjára, 1992, 1. sz.,  32-47. oldal, etnoszociológia/történeti demográfia

VARGA E. Árpád: Városodás, vándorlás, nemzetiség, 1991, 4. sz.,  121-141. oldal, demográfia/városszociológia

MIRNICS Károly: Az asszimiláció hatása a természetes népmozgalomra, 1991, 4. sz.,  142-165. oldal, demográfia

JAKAB Attila: Nemzet és terület Közép-Európában - geopolitikai megközelítésben. Gyula Csurgai: La nation et ses territoires en Europe centrale. Une approche géopolitique.[...] Bern - Berlin - Bruxelles - Frankfurt a. M. - New York - Oxford - Wien: Peter Lang, 2005 IX + 271 p., 2005, 4. sz.,  163-168. oldal, geopolitika, recenzió/kisebbségkutatás, recenzió

MIRNICS Károly: A vajdasági magyarok politikai önszerveződése és a magyar politikai pártok egymás közötti harca a VMDK megalakulásától 1996-ig, 1999, 2. sz.,  117-156. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/jugoszláv konfliktus

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék