meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    kultúra: 96 tétel

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


ZATYKÓ Vivien: Magyar bolgárok? Etnikus identitás és akkulturáció a bánáti bulgárok körében, 1994, 3. sz.,  129-139. oldal, kisebbségtörténet/művelődéstörténet/antropológia

KRASZTEV Péter: Ki kelti életre az alaptörvény szellemét? -a módósított macedón alkotmány a multikulturális elmélet és antropológiai gyakorlat között, 2005, 2. sz.,  166-180. oldal, antropológia/politológia

HÉRAUD Guy: Népek és régiók Európája, 1991, 2. sz.,  74-88. oldal, politológia

YNGER Milton John: Az asszimiláció és a disszimiláció elmélete felé [Fordította Keszei András], 2002, 1. sz.,  24-44. oldal, pszichoszociológia/antropológia

OSVÁT Krisztina ; OSVÁT Szabolcs: Magyarok a Dél Keresztje alatt. Az ausztráliai magyarság jelene dióhéjban, 2010, 2. sz.,  113-128. oldal, kisebbségtörténet

HUNYADI Attila: Az "etikus társadalmi szerződés" baszkföldi példája: a Mondragon Szövetkezeti Csoport, 2003, 3. sz.,  37-67. oldal, intézménytörténet

PRÓNAY Csaba: Jean-Pierre Liégeois - Nicolae Gheorghe: Roma-Gypsies: A European Minority. London, Minority Rights Group 1995. 38 p., 1996, 3. sz.,  213-215. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SALAT Levente: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  101-105. oldal, kisebbségkutatás, ankét

SZILASSY Eszter: Folyóirat-ismertetés. Etudes tsiganes. vol 10. second semestre: "Femmes tsiganes", 1997. Paris, 1999, 1. sz.,  203-208. oldal, etnoszociológia, recenzió

PRÓNAY Csaba: A kulturális antropológiai cigánykutatások 1987 után Nagy-Britanniában Franciaországban és Olaszországban, 1999, 1. sz.,  156-177. oldal, antropológia

SZABÓ Máté: A civil társadalom az állam ellen ? A társadalmi mozgalmak szerepe a kelet-európai rendszerváltásokban: Magyarország, Lengyelország, NDK (1989-1990), 1998, 3. sz.,  105-128. oldal, politikatörténet/politológia

BARTH Fredrik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében [Fordította Sajó Tamás], 1996, 1. sz.,  3-25. oldal, antropológia

FEISCHMIDT Margit: Everyday life and Ethnicity. Urban Families in Loviisa and Voru [...] Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuueden Seura, 1994. 270 p., 1996, 1. sz.,  208-211. oldal, antropológia/összehasonlító családkutatás

FEISCHMIDT Margit: Watsching Europe. A Media and Cultural Studies Reader. [...] Tübinger Vereinigung für Volkskunde E.V. 1993., 1994, 4. sz.,  186-189. oldal, antropológia, konferencia, beszámoló

RADÓ Péter: A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata Magyarországon, 1992, 2. sz.,  135-146. oldal, kisebbségszociológia

KARTAG-ÓDRI Ágnes: A csoportidentitás és a kisebbségi kulturális jogok, 1998, 1. sz.,  151-167. oldal, jogtudomány

GÁBOR Wilhelm: Kultúra és egyebek: a lappok esete Észak-Európában, 1996, 1. sz.,  26-43. oldal, antropológia/etnográfia

KEMÉNYFI Róbert: Nehéz örökség - Az SS szerepének emlékezete a magyar etnikai térképezés történetében, 2010, 4. sz.,  3-32. oldal, etnikai földrajz

BALOGH Brigitta: Európa arcai. Losoncz Alpár: Európa-dimenziók. Kultúra, kontextus, kisebbség - fenomenológiai távlatok. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2002. 285 p., 2003, 2. sz.,  285-294. oldal, történetfilozófia, recenzió

GERGELY A. András: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák, 1990, 4. sz.,  67-81. oldal, politológia

JEGGLE Utz: Határ és identitás [Fordította: Niedermüller Péter], 1994, 2. sz.,  3-18. oldal, antropológia

GEREBEN Ferenc: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  34-43. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MATVEJEVIC Pedrag: Identitás-betegségek [Fordította: Bajomi-Lázár Péter], 1995, 1-2. sz.,  3-6. oldal, kultúrfilozófia

NOWICKI Joanna: Közép-kelet-európai sztereotípiák: vonzalom, gyanakvás és identitás (Franciából fordította: Bajomi-Lázár Péter], 1995, 1-2. sz.,  7-27. oldal, pszichoszociológia

BÍRÓ Anna-Mária: Beszélgetés Schöpflin Györggyel [Az interjút készítette: Bíró Anna-mária], 1998, 2. sz.,  33-39. oldal, történetfilozófia, interjú/politológia, interjú

SCHÖPFLIN György: Ráció, identitás és hatalom, 1998, 2. sz.,  3-32. oldal, politológia/történetfilozófia

SZILÁGYI Imre: A multikulturalizmus esélyei Közép-Európában. [Un-Verständnis der Kulturen. Multikulturalismus in Mitteleuropa in historischer Perspektive. Hrsg. von Michael John und Otto Luthar. Klagenfurt, [...],1997.231 p., 1998, 2. sz.,  222-225. oldal, kisebbségtörténet. recenzió

SZABÓ Ildikó ; ÖRKÉNY Antal: A 14-15 évesek interkulturális világképe, 1995, 4. sz.,  83-120. oldal, művelődésszociológia/etnoszociológia

NÉMETH Györgyi: Ipari örökség és városkép, 2005, 3. sz.,  28-46. oldal, urbanisztika

HAMBURGER Judit: A csehországi romák helyzete, 1996, 2. sz.,  57-80. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet

HALÁSZ Iván: A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze?, 2004, 4. sz.,  18-35. oldal, politológia

SALAT Levente: Multikulturális demokrácia?, 2002, 1. sz.,  206-225. oldal, politológia

ANDRÁSSY György: Etnikai kisebbségek és emberi jogok, 1993, 2. sz.,  68-80. oldal, politológia/politikai filozófia

SCHÄFFER Adrienne: A kisebbség fogalmáról. [Ramaga Philip; Relativity of the Minority Concept. Human Rights Quarterly 14. 1992 ; Ramaga Philip he Bases of Minority Idetity. Human Rights Quarterly 14, 1992 409-428 p.] , 1993, 1. sz.,  189-192. oldal, kisebbségkutatás, sajtószemle/politológia, sajtószemle

LÁSZLÓ Mónika: Interkulturális ismeretek az általános iskolai tankönyvekben, 1996, 1. sz.,  171190. oldal, esettanulmány

GEHÉR József: A kulturális népírtás fogalma és tilalmának jogi lehetőségei. A Ceausescu-féle kisebbségpolitika, 1991, 3. sz.,  194-201. oldal, nemzetközi jog

MÉSZÁROS András: Mintha-lét és filozófia avagy van-e helye a filozófiának a kisebbségi kultúrában?, 1990, 3. sz.,  1-13. oldal, filozófia

BRETTER Zoltán: A közösség meghatározásának nehézségeiről, 2002, 4. sz.,  39-51. oldal, kultúrfilozófia, esszé

ERIKSEN Thomas Hylland: A társadalmi és kulturális integráció komplexitása, 2008, 4. sz.,  3-23. oldal, pszichoszociológia/antropológia

GÖSCHEL Albrecht: Nyugat és Kelet feszültségei. Mentalitáskutatás egy "kultúra-, elbeszélés- és emlékezetközösségben a Német Szövetségi Köztársaság új szövetségi államaiban [Fordította Ábrahám Zoltán], 2001, 1. sz.,  22-44. oldal, mentalitástörténet

***: Világosság, XLVI évfolyam, 2005/7-8. szám. Kulturális antropológia - irányzatok, iskolák, viták. (tematikus szám), 2005, 3. sz.,  212-214. oldal, sajtórecenzió

LISZKA József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez, 1990, 3. sz.,  220-230. oldal, kulturszociológia

***: Erdős Péter - Sonkoly Gábor (szerk): A kulturális örökség/ L'Harmattan, Budapest, 2004. 549 p., 2005, 1. sz.,  153-154. oldal, művelődészociológia, recenzió

SONKOLY Gábor: A kulturális örökség fogalmának értelmezési és alkalmazási szintjei, 2000, 4. sz.,  45-66. oldal, művelődéstörténet/kulturpolitika

ERDŐSI Péter: A kulturális örökség meghatározásának kísérletei Magyarországon, 2000, 4. sz.,  26-44. oldal, kulturpolitika

HARTOG Francois: Örökség és történelem: az örökség ideje [Fordította: Szekeres András], 2000, 4. sz.,  3-25. oldal, művelődéstörténet

MAGOCSI Paul Robert: 1989 és Kelet-Közép-Európa nemzeti kisebbségei [Bán D. András fordítása], 1991, 2. sz.,  98-107. oldal, politológia

KERTÉSZ WILKINSON Irén: A zenei gyakorlat mint kulturális és társadalmi megnyílvánulás. (Előzetes tanulmány a magyarországi romák és az ír vándorcigányok zenei összehasonlításához), 1999, 1. sz.,  121-136. oldal, etnomuzikológia

GYÖRGY Eszter: A "Nyócker"- egy városnegyed mint reprezentációs eszköz, 2009, 4. sz.,  118-134. oldal, antropológia

KÓSA László: A magyarországi szlovákok. Gyivicsán Anna: Anyanyelv, kultúra, közösség. ... Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993. 343 p., 1994, 1. sz.,  204-207. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

GYÁNI Gábor: Etnicitás és akkulturáció a századfordulós Budapesten, 1995, 1-2. sz.,  101-113. oldal, etnoszociológia

DZELAL Ibrakovic: A nemzeti kizárólagosság, mint a szabadság tagadása. [Fordította: Mirnics Gyula], 2009, 4. sz.,  16-34. oldal, kisebbségkutatás

FEISCHMIDT Margit: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  26-29. oldal, kisebbségkutatás, ankét

DEMETER M. Attila: Patriotizmus avagy nacionalizmus. A nemzetiségi/kisebbségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban és a mai angolszász filozófiában, 2006, 3. sz.,  31-48. oldal, politikai filozófia

VIDRA Zsuzsanna: Multikulturalizmusok. [Une société fragmentée? Le multiculturalisme en debat/ szerk. Michel Wiewiorka, la Découverte/Poche, 1997.], 2001, 3. sz.,  266-278. oldal, politológia, recenzió

TÓTH Zoltán: A történelmi Magyarország multikulturális hagyományai, 1994, 2. sz.,  145-156. oldal, antropológia

NEUMANN Victor: Multikulturális identitás a régiók Európájában - Bánát példája. A multietnikus, többnyelvű és többfelekezetű Bánát múltja és jelene, 1997, 3-4. sz.,  3-18. oldal, kisebbségtörténet/társadalomtörténet

GELLNER Ernest: A nacionalizmus tipológiája [Fordította Barabás András], 2007, 1. sz.,  3-24. oldal, politológia/antropológia

CONVERSI Daniele: A nacionalizmuselmélet három irányzata [Fordította Csejdi Júlia], 1998, 3. sz.,  37-55. oldal, politológia

ÖLLŐS László: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről). , 2009, 3. sz.,  91-93. oldal, kisebbségkutatás, ankét

LOSONCZ Alpár: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  74-80. oldal, kisebbségkutatás, ankét

MAJTÉNYI Balázs: Hol húzódnak a kisebbségvédelem határai (Nemzetértelmezések és a kisebbségek védelme), 2004, 4. sz.,  3-17. oldal, politológia/alkotmányjog

DIECKHOFF Alain: Egy megrögzöttség túlhaladása - a kulturális és politikai nacionalizmus fogalmainak újraértelmezése. [Fordította: Kéri Zita], 2002, 4. sz.,  7-22. oldal, eszmetörténet

SZILÁGYI N. Sándor: Nyelvében él a nemzet, 2002, 4. sz.,  159-177. oldal, nyelvfilozófia, esszé

HANÁK Péter: Vissza vagy előre? A nemzet és az állam alternatívái, 1991, 1. sz.,  117-121. oldal, politológia

SZAKOLCZAI Árpád: Nemzet-eredet-mítoszok és otthon-élmény. A probléma, 2002, 4. sz.,  147-158. oldal, eszmetörténet

TÓTH Sándor: Kis traktátus a nemzetállamról, 2002, 4. sz.,  184-193. oldal, politikai filozófia

LOSONCZ Alpár: A nemzet mint értelmezés, 2002, 4. sz.,  116-130. oldal, politológia

VARGA Attila: Nacionalizmusok a politikai és kulturális nemzet határán, 2002, 4. sz.,  194-211. oldal, politológia

BÍRÓ Béla: Zavarba ejtő "egyöntetűség" - Szubjektív észrevételek egy konferencia margójára - , 2001, 3. sz.,  236-246. oldal, konferencia

GERGELY A. András: A "végig nem beszélt" nemzet-képletek, 2002, 4. sz.,  23-32. oldal, eszmetörténet, esszé/politológia, esszé

VÉKÁS János: Mi a nemzet?, 2002, 4. sz.,  212-246. oldal, politológia/politikatörténet

BAKK Miklós: A nemzet és a modernitás nyelve, 2002, 4. sz.,  33-38. oldal, politológia

POMOGÁTS Béla: A kulturális regionalizmus hagyománya és jövője, 1991, 2. sz.,  89-97. oldal, művelődéstörténet/irodalomtörténet- és kritika

BRUBAKER Rogers: Nemzeti kisebbségek, nemzetesítő államok és anyaországok az új Európában [Erdősi Péter fordítása], 2006, 3. sz.,  3-29. oldal, politológia

SZILÁGYI Miklós: Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. (Szerkesztette: Fejős Zoltán - Küllős Imola). Budapest, 1990., 1991, 3. sz.,  217-220. oldal, etnográfia, recenzió

LISZKA József: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  68-73. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KOVAI Melinda: Mit művel a nyelvművelő? Nemzetkonstrukciók a magyar nyelvtudomány szövegeiben, 2004, 4. sz.,  112-132. oldal, nyelvészet

GREVERUS Ina-Maria: A kultúra: teremtés - fogság - kollázs. Védőbeszéd egy ellentmondásos fogalom ügyében [Fordította Erdősi Péter és Lőrincz D. József], 2000, 1. sz.,  5-41. oldal, antropológia

OLÁH Sándor: Románok asszimilációja Székelyföldön (Esettanulmány), 1998, 2. sz.,  64-83. oldal, antropológia/demográfia/etnoszociológia

BENDA Gyula: A paraszti társadalom regionális fejlődése. [Kósa László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megosztása Magyarországon (1880-1920)...KLTE Néprajzi Tanszék, Debrecen 1991], 1993, 4. sz.,  172-176. oldal, társadalomtörténet, recenzió/történeti etnográfia, recenzió

DÉNES Iván Zoltán: Önrendelkezés, nemzet, nacionalizmus. Egy értelmezés kontextusai, 2002, 4. sz.,  58-78. oldal, eszmetörténet

NIEDERMÜLLER Péter: Elavuló fogalmak, 2002, 4. sz.,  139-146. oldal, politológia

NIEDERHAUSER Emil: Egy történész reflexiói a nemzetre vonatkozó elméleti kérdésekről, 2002, 4. sz.,  131-137. oldal, történetfilozófia, esszé

KENDE Péter: A későmodern államnemzet, 2002, 4. sz.,  109-115. oldal, politológia, esszé

TAMÁS Pál: Anti-Kipling, avagy a Kelet nem Kelet és a Nyugat nem Nyugat. Hét megjegyzés Alain Dieckhoff tanulmányához, 2002, 4. sz.,  178-183. oldal, politológia

KÁNTOR Zoltán: Politika versus kulturális nemzet, 2002, 4. sz.,  5-6. oldal, szerkesztőségi írások

PAP Tibor: A nyelv a politika és a háború szolgálatában, 2004, 2. sz.,  121-137. oldal, nyelvszociológia/politikai pszichológia

LEPENIES Wolf: Önkritikus modernség. Új eszményképek a kultúrák kapcsolatában, 1996, 4. sz.,  3-15. oldal, kultúrfilozófia/történetfilozófia

FEISCHMIDT Margit: Európa: elvek és esélyek. Hermannn Bausinger: Region - kultur - EG. Österreichische Zeitschrift für Volksbunde. Band XLVIII/97, Wien, 1994. 113-140 p., 1994, 4. sz.,  167-173. oldal, antropológia, recenzió/etnográfia, recenzió/politológia, recenzió

KISS Tamás: Demokrácia?! - Kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei -, 2002, 4. sz.,  264-295. oldal, politikai szociológia, felmérés

ALTERMATT Urs: Svájc - az európai modell? [Fordította: Bodor Endre], 1994, 2. sz.,  19-30. oldal, politológia/politikatörténet

GYURGYÍK László: Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében, 2002, 1. sz.,  121-150. oldal, etnoszociológia

GALDIA Marcus ; HÖPP Karin: Seppo Lallukka: The East Finnic Minorities in The Soviet Union [....] Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Sarja-ser. B., tom. 252. Helsinki 1990. 344 p., 1991, 3. sz.,  221-223. oldal, kisebbségszociológia, recenzió

KOVÁCS Éva: Etnokulturális folyamatok a közép-európai nagyvárosokban [Etnokulturelle Prozesse in Gross-Stadten Mitteleuropas,,,Szerkesztette: Peter Salner. Bratislava, Narodnopisty ustav. Slovenska akademia vied, 1992], 1992, 4. sz.,  174-176. oldal, etnoszociológia, recenzió

HAJNAL Virág: Mint leveleket a vihar - Interetnikus kapcsolatok és helyi identitás egy vajdasági faluban -, 2001, 3. sz.,  49-140. oldal, antropológia

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék