meister róbert
Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

       bibliográfiák   » Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  intézmény a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z  
  helymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    1998: 67 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-67

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


NIEDERHAUSER Emil: A németség nehéz útja [Tilkovszky Lóránt: Német nemzetiség - magyar hazafiság. Tanulmányok a magyarországi németség történetéből. Pécs, JPTE TK Kiadói Irodája, 1997. 361 p.] , 1998, 2. sz., 212-217. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

GRÁFIK Imre: Család a történelem sodrában [Dunai N. János: Drávaszögi krónika. A Kettős Család. Pro Pannónia Kiadó [...], Pannónia Könyvek, 1997], 1998, 2. sz., 218-222. oldal, történelmi csalágregény, recenzió

SZILÁGYI Imre: A multikulturalizmus esélyei Közép-Európában. [Un-Verständnis der Kulturen. Multikulturalismus in Mitteleuropa in historischer Perspektive. Hrsg. von Michael John und Otto Luthar. Klagenfurt, [...],1997.231 p., 1998, 2. sz., 222-225. oldal, kisebbségtörténet. recenzió

***: Újabb kiadványok, 1998, 2. sz., 227-228. oldal, bibliográfia

SKUTNABB-KANGAS Tove: Oktatásügy és nyelv. Többnyelvi sokféleség, vagy egynyelvű redukcionizmus, 1998, 3. sz., 3-35. oldal, etnolingvisztika

CONVERSI Daniele: A nacionalizmuselmélet három irányzata [Fordította Csejdi Júlia], 1998, 3. sz., 37-55. oldal, politológia

BÍRÓ Anna-Mária: Beszélgetés Daniele Conversivel [Az interjút készítette és fordította Bíró Anna-Mária], 1998, 3. sz., 56-61. oldal, politológia, interjú

KICOSEV Sasa ; KOCSIS Károly: A menekültügy társadalmi-demográfiai aspektusai a Vajdaságban, 1998, 3. sz., 63-74. oldal, demográfia/etnoszociológia

GÖDRI Irén: A romániai magyar menekültek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, 1998, 3. sz., 75-99. oldal, pszichoszociológia/etnoszociológia

***: Konferencia a civil társadalomról, 1998, 3. sz., 101. oldal, szerkesztőségi írások

LŐRINCZ D. József: A civil társadalom fogalma, 1998, 3. sz., 102-104. oldal, politológia

SZABÓ Máté: A civil társadalom az állam ellen ? A társadalmi mozgalmak szerepe a kelet-európai rendszerváltásokban: Magyarország, Lengyelország, NDK (1989-1990), 1998, 3. sz., 105-128. oldal, politikatörténet/politológia

HAMBURGER Judit: A civil társadalom formálódása Csehországban és Szlovákiában, 1998, 3. sz., 129-138. oldal, politológia

TÁNCZOS Vilmos: Egy különös tanulmány a csángókról.[The Moldavian Csango. Study by Valentin Stan and Renate Weber. h.n. é.n. 32 p.], 1998, 3. sz., 180-195. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZILÁGYI Imre: A szlovén és a horvát civil társadalom fejlődési különbsége, 1998, 3. sz., 139-152. oldal, politológia/politikatörténet

VÉGEL László: Civilitás és kisebbség, 1998, 3. sz., 153-179. oldal, politológia/politikatörténet

VOGEL Sándor: A nemzeti kisebbségek Romániában. [Othmar Kolar: Rumânien und seine nationalen Minderheiten seit 1918 bis heute. Böhlau Verlag, Wien-Köln- Weimar, 1997. 584 p., 1998, 3. sz., 197-203. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

NIEDERHAUSER Emil: Augustin Marko-Pavol Martinicky: A szlovák magyar viszony - múlt és jelen tükrében. Bratislava, 1996. Demokrácia és Humanizmus Védelmében Szlovák Tórsaság, 50 p., 1998, 3. sz., 203-205. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOCSIS Gabriella: Nemzetiségi múlt Kárpátalján. {Hét kereszt alatt felkelek. Kárpátaljai néprajzi és honismeretei dolgozatok. Hatodik Síp Alapítvány - Mandátum Kiadó, 1997. 173 p., 1998, 3. sz., 205-208. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KOVÁCS Nóra: Magyarországi bevándorlás az évtizedfordulón. [Tóth Pál Péter: Haza csak egy van? Menkülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon (1988-1994) Püski Kiadó, Budapest, 1997. 238 p., 1998, 3. sz., 208-212. oldal, etnoszociológia, recenzió/demográfia, recenzió

***: Újabb könyvek, 1998, 3. sz., 213-214. oldal, bibliográfia

ALFREDSSON Gudmundur: Kisebbségi jog: nemzetközi standardok és ellenőrzési mechanizmusok, 1998, 4. sz., 5-31. oldal, nemzetközi jog

SZARKA László: Az Akadémiai Kisebbségkutató Műhelyről, 1998, 4. sz., 33-38. oldal, kisebbségkutatás, program

CSERKÓ Ferenc: A kisebbségi önkormányzatok közjogi státusa, működésük meghatározó területei, 1998, 4. sz., 39-52. oldal, jogtudomány

EILER Ferenc: Az országos német, szlovák és horvát kisebbségi önkormányzatok első négyévi működésének tapasztalatai, 1998, 4. sz., 53-71. oldal, jogtudomány

ÁCS Zoltán: A bolgár, görög és örmény országos önkormányzatok (1195-1998), 1998, 4. sz., 72-85. oldal, etnoszociológia/jogtudomány

KOVÁCS Nóra: Egy magyarországi rác falu horvát kisebbségi önkormányzatának működési tanulságai, 1998, 4. sz., 68-98. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia/jogtudomány

KÁLLAY Ernő: Az abonyi cigány kisebbségi önkormányzat működése, 1998, 4. sz., 99-110. oldal, etnoszociológia/esettanulmány

DEMETER ZAYZON Mária: A nemzeti és etnikai kisebbségek kutatása Magyarországon. (Történeti előzmények és mai helyzetkép), 1998, 4. sz., 111-128. oldal, kisebbségkutatás-történet

ILLÉS Pál Attila: Történelmi integráció - konferencia a Közép-Európa Intézetben , 1998, 4. sz., 129-132. oldal, historiográfia, konferencia

további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelõ repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Mûvelõdés repertórium 1976-1985
» Mûvelõdés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortûz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idõ repertórium 1919-1921

 
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi zéradék